Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) žiada jednotné definície a európske pravidlá transparentnosti online politickej reklamy. Informovala o tom hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Čaučíková. Ako vysvetlila, na ochranu demokratických spoločností v digitálnom veku sú totiž potrebné nové pravidlá, ktoré zaistia slobodné a nezávislé voľby napríklad pri šírení dezinformácií. Podľa ERGA bude potrebné zvýšiť aj verejný dohľad nad takýmito pravidlami.

Z daného dôvodu skupina ERGA víta oznámenie Európskej komisie o príprave legislatívneho návrhu na zvýšenie transparentnosti sponzorovaného online politického obsahu v rámci Akčného plánu európskej demokracie.

Čaučíková poukázala, že podstatná časť verejných diskusií, aj tých politických, sa uskutočňuje na niekoľkých medzinárodných online platformách, pričom každá z nich využíva vlastnú definíciu politickej reklamy a uplatňuje pri nej svoje vlastné pravidlá. „Tento stav nie je ideálny ani pre regulačné úrady, ale ani pre užívateľov – občanov, na ktorých je takáto politická reklama priamo zacielená,“ ozrejmila. Práve pre väčšiu právnu istotu a účinné presadzovanie povinnosti transparentnosti príslušnými regulačnými orgánmi žiada ERGA jednotné vymedzenie politickej reklamy. Konštatuje pritom, že je úlohou spoločnosti prísť s takouto definíciou.

Európske pravidlá transparentnosti navrhuje skupina ERGA ako prostriedok na posilnenie a ochranu voličov pred manipuláciou. „Hoci väčšina volieb v Európe nemá medzinárodný rozsah, digitálne platformy sú globálnymi spoločnosťami a komunikácia na nich nie je obmedzená hranicami štátov. Zatiaľ čo regulácia množstva alebo obsahu politickej reklamy je vecou vnútroštátneho zákonodarcu, základné informácie o politickej reklame poskytované platformou by mali byť vždy rovnaké,“ priblížila skupina.

Okrem vymedzenia politickej reklamy by tak podľa ERGA mali byť stanovené aj jej jednotné pravidlá transparentnosti, a to v celej Európe. Tieto pravidla by mohli zaistiť, aby sa do archívov platforiem dostali presnejšie informácie o politických reklamách. Platformy tak budú mať podrobnejšie údaje o každej jednotlivej reklame.

Podľa ERGA by však členským štátom mal byť pomocou smernice poskytnutý dostatočný priestor na prispôsobenie sa jednotlivým pravidlám. „Regulácia v oblasti politickej reklamy a samotného politického prostredia sa v jednotlivých členských štátoch EÚ veľmi líši. Prijatie smernice by toto dostatočne zohľadnilo, keďže by sa členským štátom poskytol väčší manévrovací priestor pri implementácii,“ objasnila.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom