Kancelária Národnej rady (NR) SR plánuje vyhlásiť súťaž na digitálny konferenčný systém, ktorý slúži na riadenie schôdzí parlamentu. Vyplýva to z predbežného oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. Kancelária NR SR informuje o prípravných trhových konzultáciách na digitálny systém.

Kancelária NR SR požaduje vybudovať a dodať digitálny konferenčný systém, ktorý slúži na zaznamenávanie požiadaviek účastníkov o vystúpenie, zobrazovanie všetkých prihlásených v súlade s rokovacím poriadkom na zobrazovacích tabuliach či možnosť jednoduchého prideľovania mikrofónov. Systém by mal tiež vedieť pomocou aktivovania mikrofónu nepriamo riadiť polohovanie kamier, spúšťať a vyhodnocovať hlasovanie v pléne a zobrazovať jeho výsledky, ako aj posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu poslanca, ktorý práve vystupuje a identifikáciu prerokovávaného bodu programu.

„Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet budúcej zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek/podmienok,“ píše sa v predbežnom oznámení. Subjekty sa môžu hlásiť do 2. novembra.

Prípravné trhové konzultácie majú slúžiť aj na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Kancelária NR SR zároveň predpokladá, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejní 1. februára 2022.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú