Štát pripravuje zmeny pri zriaďovaní elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovaní a aktivácii schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácii schránok pre fyzické osoby podnikateľov. Počíta s tým návrh novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý vo štvrtok schválila vláda. Účinnosť má nadobudnúť 1. októbra 2022, s odložením účinnosti zmien v zaručenej konverzii a zrušení vyhlášky o alternatívnom autentifikátore na 1. októbra 2024.

„Zavedením presnejších pravidiel a odstránením zbytočných prekážok uľahčíme elektronickú komunikáciu nielen úradom medzi sebou, ale prínos tejto novely pocítia aj samotní používatelia elektronických schránok,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Svoju elektronickú schránku podľa nej v súčasností aktívne využíva viac ako 207-tisíc občanov a vyše 520-tisíc podnikateľov.

„Robíme všetko preto, aby sme elektronickú komunikáciu čo najviac zjednodušovali a urobili používateľsky príjemnou. Za takú zmenu považujeme napríklad aj to, že občania pri kontakte s bankou už nebudú musieť chodiť konvertovať dokumenty k notárovi či na poštu,“ priblížila vicepremiérka. Ako ďalšiu zmenu označila zjednodušenie podpisu podaní jedným klikom.

V oblasti doručovania budú upravené pravidlá doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie elektronickej schránky. Cieľom je minimalizovať špekulatívne konanie pri deaktivácii elektronickej schránky a zefektívniť činnosť orgánov verejnej moci pri doručovaní elektronických úradných dokumentov.

V oblasti autentifikácie sa úprava dotkne používania iných ako v súčasnosti v zákone o e-Governmente určených autentifikátorov. Zachováva sa možnosť autentifikácie s použitím dokladov (eID a doklad o pobyte cudzinca), ako aj autentifikačných prostriedkov notifikovaných podľa európskeho nariadenia z roku 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.

Pre iné autentifikačné prostriedky majú zaviesť postup posudzovania ich súladu so štandardmi a postupmi podľa zákona o e-Governmente, ich evidencia a následné používanie podľa rozhodnutia orgánu verejnej moci.

Novela zákona tiež umožní vytvárať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument bez použitia elektronického formulára. Rozšíri sa okruh osôb na vykonávanie zaručenej konverzie, upustí sa od povinnosti vedenia evidencie u osoby vykonávajúcej konverziu a používania len centrálnej evidencie zaručených konverzií, v spojení s maximálnym zjednodušením náležitostí osvedčovacej doložky.

Vo vládnom cloude sa presunie úprava zo zákona o e-Governmente do zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, vrátane povinností orgánu vedenia a orgánov riadenia. Podrobnejšie budú upravené podmienky prevádzky a používania vládnej siete Govnet.

Ostatné zmeny súvisia so zrušením inštitútu integrovaných obslužných miest (IOM), resp. s úpravou zriaďovania elektronických schránok orgánom verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. Dôvodom zrušenia inštitútu IOM je to, že v zásadnej činnosti nenašiel predpokladané uplatnenie. Časť činnosti, ktorá sa týka vydávania výpisov z verejných evidencií, bude zachovaná, pričom táto činnosť bude realizovaná cez príslušné inštitúty zákona o informačných technológiách vo verejnej správe.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP