NDS chce modernizovať uzavretý televízny okruh tunela Branisko za 3,8 mil. eur

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá dodávateľa na modernizáciu uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko. Cenu zákazky odhaduje na 3,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Zákazka zahŕňa okrem iného dodanie tovaru a jeho inštaláciu, demontáž a úpravu existujúcich zariadení uzatvoreného televízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení. Predmetom je aj poskytnutie služby, teda výkon technického servisu na dotknutých zariadeniach uzatvoreného televízneho okruhu počas záručnej doby a vykonávanie opráv.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 3. decembra tohto roka.

Pošli nám TIP na článok