Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje vynaložiť na služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti počas štyroch rokov predbežne takmer 6,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Predmetom zákazky je poskytovanie služieb riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti,“ informovala NDS vo vyhlásenej verejnej súťaži zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 31. októbra, platiť musia minimálne do 30. septembra 2020. Dodávateľ by mal vzísť z následnej elektronickej aukcie. Za správu, údržbu a servis Elektronického monitorovacieho systému diaľničiari uhradia skoro 1,5 mil. eur bez DPH.

Zákazku na štyri roky zadali spoločnosti GX Solutions, a. s., z Bratislavy spomedzi ponúk dvoch uchádzačov na základe výsledku elektronickej aukcie. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže zverejnenej v apríli tohto roka vo vestníku, predpokladaná cena za poskytovanie uvedených služieb bola 1,5 mil. eur bez DPH.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk v tendri bola najnižšia cena. Druhú ponuku predložila spoločnosť Sféra, a. s., Bratislava, jej výška nie je vo výsledku vyhodnotení ponúk zverejnená. „Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, aby prípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel,“ uviedla NDS.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom