Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko–výskumnej činnosti. Memorandum podpísali symbolicky deň pred Medzinárodným dňom študentstva, teda v utorok (16. 11.). TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

„Slovensko je priemyselný štát. Viac ako 23 percent HDP tvorí priemysel tohto štátu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme hľadali partnerstvá tam, kde ich vieme skutočne nájsť. Akademická obec je pre nás nezastupiteľná, my sme odborníci z praxe a pre nás je dôležité, aby si študenti našli uplatnenie v našej spoločnosti,“ zhodnotil generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko.
Predstavitelia univerzít ocenili podpis memoranda. „Pre nás je to zásadný míľnik, lebo máme platformu, na základe ktorej budeme do procesu zapájať našich expertov a odborníkov na znalectvo, ale budeme súčinní aj pri plánovaní autostrád, na obdobie ďalších 10 až 15 rokov,“ uviedol rektor STU Oliver Moravčík.

Univerzity budú pre NDS zabezpečovať odborné posudky, analýzy, správy a návrhy k legislatívnym, ako aj odborným a strategickým materiálom, najmä v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, vrátane ich širšieho vybavenia.

NDS a univerzity si majú vzájomne vychádzať v ústrety napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami NDS, zabezpečovaní odborných prednášok zamestnancami NDS či poskytovaním vzájomných konzultácií.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú