Regionálnymi optickými sieťami v roku 2024 bude najlepšie pokrytý západ SR. Budovanie sietí však bude pokračovať po celom Slovensku. Uviedla to Adriana Volfová, vedúca tlačovo–informačného oddelenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Spresnila, že úrad v mesiacoch jún a júl 2022 zozbieral informácie od 190 podnikov o existujúcich alebo do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul alebo sieť spájajúca jednotlivé obce s okresným alebo krajským mestom ´od kostola do okresného mesta´), ktoré takéto siete vlastnia.

Účelom zberu dát bolo podľa nej zmapovať stav komerčne vybudovaných regionálnych optických sietí na konci roku 2024, ako aj prípadnú potrebu štátnej intervencie a jej výšku do ich dobudovania. Zdôraznila, že prítomnosť regionálnych optických sietí je nevyhnutným predpokladom pre budovanie optických prístupových sietí (´od kostola do jednotlivých domov´) pre služby vysokorýchlostného internetu a vysokokvalitnej televízie.

Najhoršie na východe

Spracovaním dát sa podľa nej k 14. júlu zistilo, že na konci roku 2021 nebola v 970 z 2890 obcí na Slovensku prítomná regionálna optická sieť, z čoho tretina takýchto obcí sa nachádza v Prešovskom kraji. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Bratislavský kraj s 92-percentnou prítomnosťou backhaulu (v 67 zo 73 obcí). Hoci sa do konca roku 2024 dobudujú regionálne optické siete do ďalších 193 obcí v rámci celého Slovenska a počet obcí bez backhaulu klesne na 777, oba kraje, ako Prešovský tak aj Bratislavský, si svoje miesta na opačných koncoch rebríčka udržia.

Podčiarkla, že v rebríčku piatich najväčších vlastníkov a budovateľov regionálnych optických sietí sú Slovak Telekom, Orange a všetky tri elektrickú energiu distribuujúce podniky s majoritou štátu.

Jedinečné pokrytie aspoň jednej obce backhaulom bude mať v roku 2024 však až 38 telekomunikačných podnikov. „Krajské a okresné mestá sú pokryté nie jednou, ale viacerými backhaulovými optickými sieťami, čím menšia obec, tým klesá pravdepodobnosť prítomnosti regionálnej optickej siete. Veľký rozdiel je možné zaznamenať aj medzi západom a východom krajiny,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták.

Tri najväčšie sídla (nad 3000 obyvateľov) bez prítomnosti regionálnej optickej siete budú podľa Volfovej na konci roka 2024 Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, Gajary v okrese Malacky a Mútne v okrese Námestovo.

Poznamenala, že v 777 sídlach bez regionálnej optiky žije podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 asi 290 000 obyvateľov, priemerná veľkosť sídla bez regionálnej optiky je teda 373 obyvateľov.

„Pre dobudovanie regionálnych optických sietí do všetkých zostávajúcich 777 obcí Slovenska, ktoré nedávajú podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby úplný (teda štátom nepodporený) komerčný zmysel, by bolo potrebných približne 120 miliónov eur, z ktorých ideálne polovica by mala pochádzať od telekomunikačných podnikov a polovica, 60 miliónov, formou štátnej intervencie realizovanej formou nenávratnej finančnej pomoci z európskych fondov,“ dodal Marták.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP