Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s názvom Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy s alokáciou päť miliónov eur. Informoval o tom v piatok tlačový odbor rezortu.

Financie sú určené na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, ako aj vyšších územných celkov a miest mimo Bratislavského kraja. Dopytová výzva je zameraná na položenie základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív.

Rovnako však cieli i na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyberbezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Hrozby v online priestore sú rizikom pre štát aj občanov – ukradnuté údaje, e-mailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité dáta, atď,“ vymenovala vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) a dodala, že kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutné neustále zvyšovať.

Aj preto podľa svojich slov očakáva, že štátne inštitúcie využijú eurofondové prostriedky v plnej miere a pripravia kvalitné projekty, ktoré efektívne eliminujú hrozby a ochránia systémy a ich dáta.
Na jeden projekt môže byť poskytnutá podpora od 70.000 do 450.000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie – subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja,“ vysvetlil tlačový odbor.

V prípade ostatných subjektov verejnej správy, vyšších územných celkov a miest je potrebná približne päťpercentná miera spolufinancovania. Projekty je možné predkladať odo dňa vyhlásenia výzvy až do dňa jej uzatvorenia. Predkladanie žiadostí nie je obmedzené uzatvorením jednotlivých hodnotiacich kôl.

Ministerstvo chce primárne podporiť projekty na informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie aktív, hrozieb a rizík.

Inštitúcie podporené z dopytovej výzvy by mali zaviesť bezpečnostnú dokumentáciu, inventarizáciu aktív, klasifikáciu a kategorizáciu aktív, zrealizovať analýzu rizík a analýzu dopadov a následne vedieť riadiť identifikované riziká. MIRRI SR, sekcia kybernetickej bezpečnosti im v tomto procese bude nápomocná. Poskytne im šablóny dokumentov, odporúčania aj metodiky,“ uzavrel rezort.

Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie o dopytovej výzve na stránke ministerstva.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP