Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí v rámci výzvy z Programu Slovensko projekty na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) v zdravotníckych zariadeniach. Na výzvu je alokovaných 5,9 milióna eur. Informoval o tom v piatok odbor komunikácie rezortu.

„Investícia do kybernetickej bezpečnosti prináša zvýšenú ochranu nielen osobných údajov, ale aj zdravia našich občanov a zároveň tak chceme priniesť väčšiu istotu, že ich citlivé údaje o zdravotnom stave sú v bezpečí, a že nemocnice sú riadne pripravené na kybernetické útoky,“ vyhlásil štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.

Výzva umožní realizovať projekty najmä oblastiach ako organizácia KIB, riadenie rizík KIB, personálna bezpečnosť, riadenie prístupov, riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami, bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí či hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie a mnoho ďalších.

„Chceme priniesť zvýšenie ochrany citlivých údajov pacientov, čo je významné z hľadiska súkromia a dôvernosti. Slepé miesta v bezpečnosti informačných systémov v zdravotníckom sektore môžu predstavovať značné riziká pre občanov, vrátane možnosti krádeže identifikátorov, zneužitia zdravotných údajov alebo výpadkov zdravotníckych služieb,“ dodal Ivančin.

Podpora bude podľa rezortu poskytnutá najmä oblastiam, kde žiadateľ zistí najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyšší nesúlad s legislatívou. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom (ŠÚ) SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré sú aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú