Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok.

„Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu,“ priblížil rezort školstva. Rozvetvenie možnosti známkovania úloh zasa umožní učiteľom prihliadať na špecifiká žiaka a potreby výučby.

Vzdelávacia platforma slúži učiteľom, žiakom, ale aj rodičom pri výučbe na diaľku počas pandémie a zároveň prináša moderné a interaktívne prvky do vzdelávania. Plánované rozšírenie funkcionalít primárne vychádza z požiadaviek ambasádorov pôsobiacich v radoch učiteľov naprieč slovenskými školami.

Ministerstvo školstva plánuje taktiež zaviesť možnosť individuálneho nahlasovania prípadných nedostatkov či návrhov na vylepšenie pre jednotlivé komponenty a moduly, či už obsahové alebo funkčné. Zámerom podľa ministerstva školstva je snaha o kontinuálne rozvíjanie a zdokonaľovanie vzdelávacej platformy Viki.

Okrem toho sa rezortu školstva podarilo na základe rokovaní s poskytovateľom významne ušetriť finančné prostriedky na fixné servisné prevádzkové náklady. Tie plánuje využiť na doplnenie nových funkcionalít vzdelávacej platformy, a tým napomôcť modernizácii vzdelávacieho procesu a skvalitneniu dištančného vzdelávania na základných a stredných školách.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom