Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá vo štvrtok navrhol odvolať z funkcie predsedu Rady RTVS Igora Galla, dôvodom má byť porušenie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Gallo sa konfliktu záujmov mal dopustiť tým, že prijal v súbehu so svojou funkciou i funkciu člena dozornej rady spoločnosti MEDIA RTVS. Gallo porušenie odmieta, jeho právni zástupcovia hovoria o vykonštruovanom obvinení.

Expredseda výboru Kristián Čekovský upozornil, že podľa zákona o RTVS je funkcia člena rady nezlučiteľná s pracovnoprávnym či iným právnym vzťahom k RTVS a zároveň nesmie byť členom dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby v oblasti vysielania, mediálnej komunikácie či výroby programov. „V prípade, ak sa tak stane, musí takúto skutočnosť oznámiť predsedovi Národnej rady SR. To sa však nestalo,“ uviedol Čekovský.

S jeho názorom, že prišlo ku konfliktu záujmov, sa stotožnili aj ďalší členovia výboru. V uznesení preto požiadali predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby na júnovú schôdzu parlamentu zaradil návrh na Gallovo odvolanie.

Gallovi právni zástupcovia na rokovaní výboru uviedli, že v tejto veci už koná parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, podľa nich by mal v tejto veci najprv rozhodnúť on. „Ak by výbor pre nezlučiteľnosť funkcií konštatoval, že členstvo v dozornej rade je verejná funkcia a zlučiteľná s funkciou člena rady RTVS, je v súlade s ústavným zákonom a prebíja nejaký možný konflikt podľa zákona o RTVS,“ uviedli na rokovaní. Myslia si, že konflikt záujmov nenastáva, ak člen kontrolného orgánu RTVS je zároveň členom dozorného orgánu dcérskej spoločnosti RTVS.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj na rokovaní uviedol, že pri menovaní Galla sa riadil stanoviskom Rady RTVS, ktorú upozornil na možný zákonný rozpor, rada však skonštatovala na základe vypracovaného právneho stanoviska, že k porušeniu zákona v tomto prípade nedochádza.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú