Október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Výraznejšia pozornosť sa na ňu upriamuje aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, digitalizáciou, prácou a vzdelávaním na diaľku a v súvislosti s nepostačujúcimi digitálnymi zručnosťami. Informovalo o tom Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

„Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo nedbanlivosť používateľov,“ skonštatovalo centrum. Jednoduchou radou podľa neho je uvažovať skôr než používateľ na niečo klikne.

Október je vyhlásený za európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti od roku 2012. Organizátormi sú Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Európska komisia s podporou členských štátov EÚ a stoviek partnerov z rôznych oblastí. Kampaňou sa snažia posilniť vnímanie bezpečnostných hrozieb a propagovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach.

Na európsku mapu k prvému dňu mesiaca Slovensko pripísalo dve desiatky aktivít, kam patria semináre pre profesionálov, konferencie pre podnikateľov, kyberbezpečnostná hra, súťaž, on-line tréningy a webináre. Podujatia organizujú vzdelávacie agentúry, odborná komunita alebo tretí sektor. „Za budovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti však nesú zodpovednosť školy a zamestnávatelia,“ upozornil generálny riaditeľ centra Ivan Makatura.

Centrum poznamenalo, že najčastejšími praktikami kyberútočníkov sú manipulácia, vydieranie, nátlak alebo iné metódy sociálneho inžinierstva. Platí to na použitie výpočtovej techniky v domácom prostredí aj v práci. Najviac ohrození sú používatelia, ktorí majú najnižšiu úroveň digitálnych zručností, teda deti a seniori.

Kampaň ENISA sa riadi heslom „ThinkBefore U Click“ – „Uvažuj skôr, než klikneš“. V tomto roku sú hlavnými témami prvá pomoc a usmernenia, čo robiť, ak sa niekto stane obeťou kybernetického útoku a návod, ako si zabezpečiť domov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti.

„Praktické letáky a rady bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti distribuovať počas októbra ministerstvám, školám, manažérom kybernetickej bezpečnosti vo firmách a obciam a mestám,“ uzavrelo centrum.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú