Mesto Košice spolu so svojím maďarským partnerom Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rozhodlo zapojiť do projektu Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice.

Celkové výdavky projektu dosiahnu viac ako 340-tisíc eur, z čoho financovanie zo zdrojov EÚ predstavuje takmer 290-tisíc eur a štátneho rozpočtu 34-tisíc eur. Mesto Košice sa na ich čerpaní bude podieľať sumou viac ako 125-tisíc eur. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Hlavným partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, pričom cieľom jeho účastníkov je zvýšiť záujem o IT a zlepšiť digitálne zručností študentov v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe.

„Počet IT podnikov po oboch stranách spoločnej hranice je dosť vysoký, no napriek tomu v oboch regiónoch dominuje výrazný únik mozgov, ktorý je zapríčinený aj slabými väzbami medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi v regiónoch. Projekt, do ktorého sa zapájame, má veľký potenciál, aby sme to zmenili a do budúcnosti zlepšili digitálnu gramotnosť u mladých ľudí. To pomôže celej spoločnosti a zlepší aj ich uplatnenie na trhu práce i v našom meste, kde je vysoký dopyt po takýchto zamestnancoch,“ uviedol zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia jeho strategického rozvoja Richard Dlhý.

V rámci projektu interaktívna učebňa v košickom Kulturparku zariadili technikou pre študentov základných a stredných škôl, ktorá ich inovatívnou formou zavedie do sveta informačných technológií. Rozvojom IT zručností sa má povzbudiť aj záujem študentov o technologické a automatizačné procesy, ktoré sa čoraz viac rozširujú aj v oblasti výroby.

Zároveň budú priestory interaktívnej učebne ponúknuté profesionálnym lektorom, ktorí pôsobia v oblasti IT LEGO vzdelávania v Košiciach a jeho zdrojov na to, aby v nich mohli organizovať semináre pre učiteľov a malé a stredné podniky. Ich cieľom bude zlepšenie vzdelávania, ktoré bude odrážať potreby podnikov.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú