Členské štáty EÚ sa dohodli na záväzku, z ktorého vyplýva, že jednotlivé krajiny vrátane Slovenska budú prispievať k zníženiu skleníkových plynov, zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie, či k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Najnovšie kontrolné zistenia však upozorňujú na riziko nesplnenia záväzného cieľa zo strany SR, informuje NKÚ.

Kontrolóri označili za jednu z najmenej pokrokových oblastí podporu elektromobility či podporu pri výrobe biopalív, kde taktiež hrozí riziko nesplnenia stanovených záväzkov voči EÚ. Ďalšiu krízovú oblasť, ktorá má napomôcť znížiť skleníkové plyny predstavuje slabá podpora trhu s alternatívnymi palivami. Slovensko v rámci nej najvýraznejšie zaostáva najmä pri využívaní vodíka ako alternatívneho paliva.

Na druhej strane však prišli aj pozitívne hodnotenia, ktoré súvisia s projektom „Zelená domácnosť“ a poskytovaním štátnych dotácií, ktoré sú viazané na využívanie elektromobilov. Pri prvom projekte došlo k podpore 3675 fotovoltaických panelov na bytových a rodinných domoch. Národná podpora viazaná na využívanie elektromobilov sa prejavila v náraste počtu elektromobilov, nakoľko bolo v roku 2015 registrovaných len 188 elektromobilov a v roku 2017 už 2178.

Zdroj: NKÚ

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom