Tepelný stres môže v závislosti od intenzity a trvania ovplyvniť zdravie hospodárskych i voľne žijúcich zvierat tým, že spôsobuje metabolické poruchy, oxidačný stres a potlačenie imunitného systému. To vedie k zvýšenej vnímavosti na infekcie, a tým aj k úmrtnosti. To je jeden zo záverov medzinárodnej konferencie o vplyve globálnych zmien na spoločné zdravie ľudí a zvierat, ktorá sa v piatok skončila v Košiciach.

Od stredy (14. 6.) sa na nej zúčastnili významní vedeckí a výskumní pracovníci, ale aj zástupcovia univerzít a študenti zaoberajúci sa touto tematikou, informovala hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková. Podujatie s názvom Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat organizovala UVLF a partnerská univerzita v nórskom Bodo.

Nedávna pandémia podľa organizátorov pripomenula hlboké prepojenie medzi zdravím a životným prostredím.

„Zbližujúce sa globálne výzvy pandémie ochorenia COVID-19 a zmeny klímy priniesli do popredia potrebu pozerať sa na ľudské a environmentálne zdravie ako na jeden celok. Prijatie prístupu ‚OneHealth – Jedno zdravie‘ je rozhodujúce nielen pre prevenciu prepuknutia zoonotických chorôb (infekčných chorôb prenášaných zo zvierat na ľudí), ale aj pre ďalšie naliehavé environmentálne problémy vrátane bezpečnosti potravín a antimikrobiálnej rezistencie,“ zhodli sa na konferencii odborní garanti Martin Tomko z UVLF a Mette Sorensen z Fakulty biovied a akvakultúry NordUniversity v Bodo.

Cieľom konferencie bolo získať najnovšie informácie od odborníkov a lepšie pochopiť vplyv globálnych zmien. Účastníci diskutovali o vzťahu medzi vplyvom globálnych zmien na lesy, vodné zdroje, zdravie ľudí a zvierat, šírením nových prenášačov a s nimi aj možnosťou nových patogénov aj nových chorôb.

Zámerom organizátorov je združovať vedeckú a akademickú komunitu zaujímajúcu sa o tému globálnych zmien a vytvárať podmienky na výmenu poznatkov, skúseností, informácií s možnosťou vytvárania pracovných skupín pre medzinárodné projekty. Vďaka v poradí tretej konferencii vznikla platforma pre budúce stretnutia venované tejto téme.

Účastníci sa vo svojich vystúpeniach zhodli, že klimatické zmeny budú mať prevažne negatívny vplyv na zdravie a pohodu hospodárskych zvierat, voľne žijúcich živočíchov a ľudí, ako aj na zmeny počasia, informovala Bobriková.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú