Modul úradnej komunikácie (MUK-P), 34 mesiacov meškajúcu časť Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk, možno označiť za ukážkový príklad pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane tzv. vendor lock-in problému. Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktoré jeho zástupcovia priblížili na piatkovej tlačovej konferencii.

Kontrolu úrad realizoval v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), preveroval obdobie od roku 2017 dodnes.

Používame ho už takmer všetci

MUK-P má v súlade so zákonom o e-Governmente zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci, najmä pri výkone verejnej moci elektronicky. Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy skonštatoval, že NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala nielen vlastníctva autorských majetkových práv na ÚPVS či zdrojových kódov.

Štát preto nemá právo ani na vykonávanie zmien a cena za odkúpenie týchto práv sa vyšplhala na 210 miliónov eur, ktoré by mohol požadovať dodávateľ od agentúry napriek tomu, že štát už raz za dielo zaplatil.

Samotný modul MUK-P bol podľa NKÚ vytváraný za 3,2 milióna eur ako „riešenie na mieru“ napriek tomu, že na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie riešenie.

Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nie je systém odovzdaný. Napriek tomu, že je nefunkčný, nezaplatených ostalo len 15 % ceny diela, teda 482 000 eur. NKÚ odstúpil zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

NKÚ SR

„Taký neporiadok, aký sme našli v NASES, je asi najhorším vysvedčením pre akúkoľvek štátnu inštitúciu,“ vyhlásil Andrassy.

Dodal však, že súčasné vedenie NASES sa snaží situáciu riešiť, a prijal podľa neho opatrenia, ktoré bude realizovať v budúcom roku. Agentúra podľa neho už počas kontroly prijímala aj opatrenia na zabezpečenie ochrany dát, ktoré súvisia aj s informáciami, ktoré zdieľajú štátne inštitúcie navzájom, ale aj s partnermi z Európskej únie.

„Nielen vedenie NASES dnes, ale aj MIRRI (ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – pozn. TASR) má zviazané ruky zmluvnými záväzkami, ku ktorým nás zaviazal niekto iný,“ poznamenal Andrassy.

NKÚ tiež podľa jeho slov plánuje skontrolovať opatrenia, ku ktorým sa agentúra zaviazala.

Dostane nový hardvér a softvér za státisíce

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) rokuje s prevádzkovateľmi portálu Slovensko.sk o výmene zastaraného hardvéru a softvéru. Keďže rokovania sú zložité, musela s prevádzkovateľmi uzatvoriť dodatok na predĺženie služieb približne o dva týždne, do 10. decembra.

Cena za toto predĺženie je takmer 200.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Informovala o tom agentúra. Dodatok podpísala NASES so spoločnosťami SWAN a GlobalTel.

Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk je prevádzkovaný na základe veľmi nevýhodnej a predraženej zmluvy, ktorú ešte v minulom volebnom období uzatvorili predošlí manažéri NASES,“ skonštatoval riaditeľ NASES Karel.

Na základe tejto zmluvy má podľa jeho slov štát nad prevádzkou portálu Slovensko.sk iba obmedzenú kontrolu a celé technologické riešenie je výlučne v rukách súkromných firiem.

Rokovaniami chce NASES dosiahnuť dohodu s dodávateľmi o súčinnosti pri výmene zastaraného technologického prostredia, na ktorom je v súčasnosti portál prevádzkovaný. Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry portálu bola totiž v minulosti podľa Karela systematicky zanedbávaná a hasili sa len havarijné stavy.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú