Európska komisia (EK) vyčlenila 123 miliónov eur z programu Horizont Európa, ktorý je novým programom Európskej únie (EÚ) pre výskum a inováciu, na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu.

Ako EK informovala v tlačovej správe, prvé núdzové financovanie v rámci programu Horizont Európa dopĺňa celý rad výskumných a inovačných opatrení financovaných EÚ na boj proti koronavírusu a prispieva k celkovej činnosti komisie zameranej na prevenciu vplyvu variantov koronavírusu, jeho zmierňovanie a reakciu na ne, a to v súlade s novým európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA.

„Naďalej mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na boj proti tejto pandémii a problémom, ktoré prinášajú varianty koronavírusu. Musíme využiť našu kombinovanú silu, aby sme boli pripravení na budúcnosť, či už ide o včasné odhaľovanie variantov alebo organizáciu a koordináciu klinických skúšok nových vakcín a liečebných postupov, a zároveň musíme zabezpečiť správny zber údajov a ich zdieľanie vo všetkých fázach,“ vyhlásila v tejto súvislosti komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom organizovania a vykonávania klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti vírusu SARS-CoV-2 a ochoreniu COVID-19. Budú podporovať rozvoj rozsiahlych kohort a sietí v súvislosti s ochorením COVID-19 za hranicami Európy, vytvárať väzby s európskymi iniciatívami, ako aj posilňovať infraštruktúry potrebné na zdieľanie údajov, odborných poznatkov, výskumných zdrojov a odborných služieb medzi výskumnými pracovníkmi a organizáciami.

Úspešné konzorciá by mali spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia.

Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť. Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom