Európska komisia (EK) pri používaní softvéru spoločnosti Microsoft porušila pravidlá Európskej únie (EÚ) o ochrane osobných údajov. Oznámil to v pondelok Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov (EDPS), podľa ktorého výkonný orgán európskeho spoločenstva zlyhal pri zabezpečení primeraného spôsobu ochrany údajov prenášaných do krajín mimo Únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

EDPS nariadil Komisii, aby prijala nápravné opatrenia a prestala postupovať dáta americkému koncernu, ako aj jeho dcérskym spoločnostiam v tretích krajinách, ktoré nemajú s EÚ uzavreté dohody o ochrane osobných údajov. Na odstránenie zistených nedostatkov stanovil úrad Komisii termín do 9. decembra.

Rozhodnutie európskeho dozorného úradu nasledovalo po trojročnom vyšetrovaní, ku ktorému pristúpil po tom, ako bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden v roku 2013 zverejnil dôverné informácie o metódach masového elektronického sledovania zo strany USA vrátane odpočúvania zahraničných predstaviteľov.

„Komisia neposkytla primerané záruky, aby sa zabezpečilo, že osobným údajom prenášaným mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa poskytne v podstate rovnaká úroveň ochrany, aká je zaručená v EÚ/EHP,“ uviedol dozorný orgán vo vyhlásení. Európsky hospodársky priestor tvorí 27 členských štátov EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

„Komisia v zmluve so spoločnosťou Microsoft dostatočne nešpecifikovala, aké typy osobných údajov sa majú zhromažďovať pri používaní služby Microsoft 365 a na aké výslovné a konkrétne účely,“ uviedol EDPS.

Microsoft 365 je balík softvérových produktov, ktorý zahŕňa textový editor Word, tabuľkový procesor Excel, aplikáciu na vytváranie prezentácií PowerPoint a program na spravovanie elektronickej pošty Outlook.

EDPS nariadil Komisii, aby vo vzťahu k spoločnosti Microsoft, jej pobočkám a subdodávateľom v krajinách, na ktoré sa nevzťahujú rozhodnutia EÚ o primeranosti, zastavila všetky dátové toky súvisiace s používaním služby Microsoft 365. EÚ má uzavreté dohody o primeranej ochrane údajov so 16 krajinami vrátane Argentíny, Japonska, Južnej Kórey, Švajčiarska, Veľkej Británie a Spojených štátov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú