Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nový zákon na zvýšenie využívania udržateľných palív, ako sú moderné biopalivá alebo vodík, v odvetví leteckej dopravy.

Pravidlá v oblasti leteckej dopravy RefuelEU sú súčasťou balíka Fit for 55, plánu EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Podporujú aj zámer, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Ich cieľom je povzbudiť odvetvie leteckej dopravy, aby využívalo udržateľné letecké palivá s cieľom znížiť škodlivé emisie.

Poslanci zabezpečili ambiciózny harmonogram poskytovania palivového mixu pre tryskové motory, ktorý ukladá letiskám a dodávateľom palív v EÚ povinnosť zabezpečiť, aby od roku 2025 boli minimálne 2 % leteckých palív zelené, pričom tento podiel sa každých päť rokov zvýši: na 6 % v roku 2030; na 20 % v roku 2035; na 34 % v roku 2040; na 42 % v roku 2045 a na 70 % v roku 2050.

Okrem toho špecifický podiel palivového mixu (1,2 % v roku 2030, 2 % v roku 2032, 5 % v roku 2035, postupne dosahujúci 35 % v roku 2050) musí zahŕňať syntetické palivá, ako je e-kerozín.

Podľa nových pravidiel bude pojem „udržateľné letecké palivá“ zahŕňať syntetické palivá, určité biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, rias, biologického odpadu, použitého kuchynského oleja alebo z niektorých živočíšnych tukov. Recyklované letecké palivá vyrobené z odpadových plynov a odpadového plastu sa tiež považujú za „zelené“.

Poslanci presadili, že palivá z kŕmnych a potravinových plodín a palivo z palmových a sójových materiálov nebudú klasifikované ako ekologické, lebo nespĺňajú kritériá udržateľnosti. Do udržateľného palivového mixu sa im však podarilo zahrnúť vodík z obnoviteľných zdrojov, čo je sľubná technológia, ktorá by mohla postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy.

S cieľom podporiť dekarbonizáciu v odvetví leteckej dopravy a lepšie informovať verejnosť europoslanci zabezpečili, že od roku 2025 bude existovať značka EÚ pre environmentálne parametre letov. Letecké spoločnosti budú môcť uvádzať svoje lety na trh s označením očakávanej uhlíkovej stopy na cestujúceho a očakávanej účinnosti CO2 na kilometer. To cestujúcim umožní porovnať environmentálne parametre letov prevádzkovaných rôznymi spoločnosťami na tej istej trase.

Za nové pravidlá o udržateľných leteckých palivách zahlasovalo 518 poslancov, 97 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania. Po tom, ako tieto pravidlá schváli aj Rada EÚ (členské štáty), začnú sa uplatňovať od 1. januára 2024 a niektoré ustanovenia nového zákona od 1. januára 2025.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú