Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začala formálne právne konanie proti platforme TikTok s cieľom posúdiť, či došlo k porušeniu zákona o digitálnych službách (DSA) v oblastiach súvisiacich s ochranou maloletých osôb, transparentnosťou reklamy, prístupom výskumných pracovníkov k údajom, ako aj riadením rizík návykového dizajnu a škodlivého obsahu.

Na základe predbežného vyšetrovania a analýzy správy o posúdení rizika, ktorú TikTok zaslala v septembri 2023, ako aj odpovedí spoločnosti TikTok na žiadosti EK o informácie (o nezákonnom obsahu, ochrane maloletých osôb a prístupe k údajom), sa exekutíva EÚ rozhodla začať právne konanie podľa zákona o digitálnych službách.

Rokovania sa zamerajú na viaceré oblasti. Komisia sa zaujíma o dodržiavanie povinností vyplývajúcich z DSA v súvislosti s posudzovaním a zmierňovaním systémových rizík, pokiaľ ide o negatívne účinky vyplývajúce z návrhu systému TikTok vrátane algoritmických systémov, ktoré môžu stimulovať behaviorálne závislosti. Preverí zmierňujúce opatrenia zavedené v tejto súvislosti, najmä nástroje na overovanie veku, ktoré TikTok používa na zabránenie prístupu maloletých k nevhodnému obsahu.

EK preskúma dodržiavanie povinností týkajúcich sa zákona o digitálnych službách zaviesť vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých osôb aj súlad s povinnosťami vyplývajúcimi z DSA, pokiaľ ide o poskytovanie prehľadávaného a spoľahlivého úložiska reklám prezentovaných na platforme TikTok.

Vyšetrovanie EK sa týka aj podozrení z nedostatkov pri poskytovaní prístupu výskumným pracovníkom k verejne prístupným údajom TikTok, čo rovnako požaduje DSA.

Komisia v rámci konania hĺbkovo preverí, či opatrenia spoločnosti TikTok predstavujú porušenie konkrétnych ustanovení zákona o digitálnych službách.

Začatím tohto právneho konania nie je dotknuté žiadne iné konanie, ktoré môže EK spustiť v súlade s DSA, napríklad v súvislosti s povinnosťami poskytovateľov týkajúcimi sa šírenia nezákonného obsahu, ako je teroristický obsah alebo sexuálne zneužívanie detí online, alebo oznamovania podozrení z trestných činov.

Eurokomisia v apríli 2023 označila TikTok za veľmi veľkú online platformu (VLOP), lebo má vyše 135 miliónov aktívnych používateľov mesačne v rámci Únie. Štyri mesiace od tohto označenia musela spoločnosť TikTok začať dodržiavať sériu povinností stanovených v DSA.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú