Európsky parlament (EP) v utorok schválil nové pravidlá na minimalizáciu emisií zo silných skleníkových plynov v súlade s cieľmi EÚ a globálnymi klimatickými cieľmi. Píše sa to v tlačovej správe zverejnenej na webstránke europarlamentu.

Za dohodu s Radou EÚ o ďalšom znižovaní emisií z fluórovaných plynov sa vyslovilo 457 poslancov, 92 bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania. Nové pravidlá predpokladajú úplné ukončenie používania fluórovaných uhľovodíkov (HFC) do roku 2050 vrátane stanovenia míľnikov na zníženie spotreby v EÚ v rokoch 2024 až 2049.

Zavádzajú prísne požiadavky, ktoré zakazujú uvádzanie výrobkov obsahujúcich fluórované plyny na trh EÚ, a konkrétne dátumy postupného ukončenia ich používania v odvetviach, v ktorých je technologicky a ekonomicky uskutočniteľné prejsť na alternatívy, ako sú domáce chladničky, klimatizácia a tepelné čerpadlá.

Za dohodu o znížení emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) hlasovalo 538 poslancov, ôsmi boli proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Ide o zákon, ktorý zavádza požiadavky na zhodnocovanie a recykláciu takýchto látok v stavebných materiáloch, najmä v izolačných penách, ktoré sú hlavným zdrojom zostávajúcich emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v EÚ.

Zavádzajú sa ním aj prísne výnimky pre ich používanie ako východiskovej suroviny (na výrobu iných látok, napríklad vo farmaceutickom alebo chemickom priemysle), ako procesných činidiel, v laboratóriách a na protipožiarnu ochranu.

Nové pravidlá ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ) pred ich zverejnením v Úradnom vestníku EÚ.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP