Finančná správa (FS) SR spúšťa od 1. januára budúceho roka obojsmernú elektronickú komunikáciu za všetky druhy daní. Všetky úradné dokumenty bude zasielať daňovým subjektom do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Subjekty však musia mať túto schránku aktivovanú na doručovanie, upozornila v utorok FS.

„V prípade, že daňový subjekt (alebo aj občan) má schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie, elektronický úradný dokument odoslaný z finančnej správy si v schránke môže prevziať. Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej Centrálne úradné doručovanie bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu elektronických úradných dokumentov Slovenskou poštou,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňové subjekty si môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS zasielaním oznámenia na email alebo cez SMS správy.

FS bude elektronické úradné dokumenty doručovať do schránky subjektu na portáli finančnej správy iba v špecifických prípadoch, napríklad zahraničnej osobe, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS.

Ak daňový subjekt nemá zriadenú schránku na ÚPVS alebo ju nie je možné identifikovať, potom bude FS postupovať tak, že vytvorí neelektronický rovnopis dokumentu a tento bude doručovať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo svojimi zamestnancami. Súčasťou tohto dokumentu bude aj doložka o autorizácii.

Pre daňové subjekty sa nemení podávanie dokumentov, ktoré majú štruktúrovanú formu, ako napríklad daňové priznanie, hlásenie, súhrnný výkaz či kontrolný výkaz. Podávať ich budú tak ako doteraz cez portál finančnej správy alebo cez aplikáciu eDane. Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu.

Obojsmerná elektronická komunikácia za všetky dane zásadne podľa Rybanskej mení spôsob komunikácie medzi FS a daňovými subjektmi. „Všetky procesy a procedúry, ktoré fungujú teraz v papierovom svete, sa adekvátne pretransformujú do elektronického. Daňový subjekt tiež získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach,“ spresnila.

Aktuálne má klient FS prístupný elektronický výpis z osobného účtu. Spustením obojsmernej komunikácie za všetky dane bude mať prístupný aj spis daňového subjektu v elektronickej forme (eSpis) vo svojej osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy.

Doručovanie dokumentov priamo do elektronickej schránky daňového subjektu urýchli celý proces, keďže odpadne povinnosť daňového subjektu prevziať si ich na pošte, respektíve prostredníctvom poštového doručovateľa.

Na portáli finančnej správy majú daňovníci k dispozícii špeciálnu podstránku Obojsmerná komunikácia, kde nájdu všetky potrebné informácie na jednom mieste.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú