Príležitosť na spoluprácu Česka a Slovenska je v plánovaní a budovaní digitálnych služieb pre samosprávu, a to prostredníctvom cloudových služieb a využívaní opensource softvéru. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Martin Bezek na workshope Výzvy budovania digitálneho štátu, verejnej správy a mapovania územia 2024+. Medzi zúčastnenými bolo taktiež DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Združenie miestnych samospráv ČR (SMS ČR).

Zúčastnení diskutovali o digitalizácii územnej samosprávy s cieľom prepojiť potreby územia v rámci budovania digitálneho štátu, so širším kontextom štátnej stratégie v tejto oblasti. „Pre zlepšenie procesu elektronizácie a digitalizácie na Slovensku je kľúčové nielen dokončiť už rozbehnuté IT projekty, ale aj otvoriť diskusiu o budúcom rozvoji obcí a regiónov v tomto smere,“ doplnil Bezek.

Združenie DEUS prevádzkuje informačný systém DCOM, ktorý vďaka prepojeniu s množstvom ďalších informačných systémov, registrov štátu a prepojeniam na účtovníctvo a registratúru ponúka samosprávam automatizáciu ich úkonov pre občanov a podnikateľov. Poskytuje elektronické služby od správy daní a poplatkov, cez ohlasovacie a registračné povinnosti až po vydávanie rybárskych lístkov. Jeho služby využíva viac ako 70 % všetkých slovenských obcí a miest.

„Dnešný workshop bol príležitosťou zdieľať cenné poznatky na medzinárodnej úrovni a prispieť do diskusie o procese digitalizácie štátu. Vidíme veľký priestor na ďalší rozvoj nášho informačného systému vďaka inšpirácii z Českej republiky a jej skúsenostiam so zberom dát a ich následnou analýzou, ktorá je kľúčová pre regionálny rozvoj riadený na základe dát,“ zhrnula výkonná riaditeľka DEUS Katarína Vladár Lešková.

SMS ČR prevádzkuje systém AGIS, ktorý spája na jednom mieste údaje o obciach z rôznych registrov a databáz i z unikátneho terénneho šetrenia a prehľadne ich sprístupňuje online. „Dosiahnutie určitého stupňa digitalizácie údajov je v tomto ohľade základným východiskom a nás teší každá iniciatíva vedúca k výmene skúseností v tejto oblasti,“ dodala poslankyňa Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a predsedníčka SMS ČR Eliška Olšáková.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú