Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila dnes verejnú súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému na Slovensku v hodnote 60 miliónov eur bez DPH. Verejné obstarávanie sa týka projektu vybudovania elektronického mýtneho systému (EMS) a poskytovania služieb technickej podpory pre tento nový mýtny systém.

NDS dĺžku jeho dodania určila na 135 mesiacov. Ponuky alebo žiadosti o účasť na verejnej súťaži môžu spoločnosti predložiť do 31. marca 2021. Predmetom zákazky je podľa NDS vybudovanie EMS s tým, že dodávateľ odovzdá komplexnú dodávku na kľúč.

Výherca teda okrem vypracovania dokumentácie, dodávky, montáže, implementácie a integrácie so službami poskytovanými tretími osobami zabezpečí aj vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie mýtneho systému do prevádzky. Zároveň má zabezpečiť aj poskytovanie služieb technickej podpory EMS. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal už viackrát avizoval, že nový mýtny systém bude v správe štátu a bude aj finančne efektívnejší ako ten doterajší.

Celková odhadovaná hodnota projektu na nový mýtny systém je podľa diaľničiarov 60 miliónov eur bez DPH. Zákazka sa delí na viaceré časti, ako napríklad na spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov či elektronické zariadenia. NDS pripomína, že cena nie je jediným kritériom výberu, ďalšie kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch.

Lehota realizácie zákazky je rozdelená do dvoch etáp. Do prvej etapy patrí realizácia, ktorej plnenie sa bude realizovať od podpisu zmluvy do 31. decembra 2022. Druhá etapa sa týka prevádzky, ktorej plnenie sa bude realizovať od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027, prípadne pri uplatnení opcie do 31. decembra 2032.

V predpokladanej hodnote zákazky je podľa diaľničiarov zahrnutá aj hodnota všetkých opcií v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pri ktorých je možné vopred stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky, teda bez opcií, je 38 miliónov eur bez DPH.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom