Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) žiada zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektromobilov. Majú uľahčiť spotrebiteľom využívanie elektromobilov a vlastníkom infraštruktúry výstavbu aj prevádzku nabíjacích staníc. O návrhu zavedenia nových e-taríf už rokoval riaditeľ asociácie Patrik Križanský s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrejom Jurisom v Bratislave.

SEVA je za prijatie jednozložkovej distribučnej tarify na VN strane a špecifickej distribučnej tarify na NN strane. Patrik Križanský je presvedčený, že obe tarify idú v duchu podpory inteligentného využívania elektromobilov v synergii s distribučnou sústavou. „Napĺňajú aj literu novej európskej legislatívy, najmä smernice EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,“ dodal Patrik Križanský.

ÚRSO podporuje inovatívne riešenia v oblasti energetiky, najmä keď im predchádza širšia odborná diskusia. Podľa predsedu úradu Andreja Jurisa dôležité bude, ako na iniciatívu SEVA zareagujú distribučné spoločnosti. „Podporujeme rozvoj využívania elektromobilov na Slovensku, samozrejme, možné zavedenie nových taríf nesmie mať negatívny dopad na ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov,“ zdôraznil Andrej Juris.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP