Viac ako 80 % spoločností nemá spoľahlivé metriky na meranie sociálnej zložky ESG, ktoré určuje nová európska smernica. Problémy majú aj s integráciou umelej inteligencie (AI) a nastavením spolupráce medzi ľuďmi a technológiami. Vyplynulo to z tohtoročnej analýzy medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte.

Hoci 93 % spoločností považuje ľudský faktor v rámci udržateľnosti za dôležitý, len 58 % je pripravených na tento trend reagovať. „Faktory ESG nie sú len pekným doplnkom podnikania, ale sú čoraz dôležitejšie pre dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť spoločností. Len 19 % spoločností, ktoré sa zapojili do našej celosvetovej štúdie, dokáže merať sociálnu zložku ESG, a len tretina z nich má plán, ako tieto metriky nastaviť,“ uviedla expertka na ľudský kapitál z Deloitte Zuzana Kostiviarová.

Spoločnosť objasnila, že podľa novej legislatívy budú firmy povinné sledovať a vykazovať metriky v oblasti vplyvu na zamestnancov. Ide napríklad o údaje o rozmanitosti, rovnosti a inklúzii, ktoré sa týkajú zastúpenia žien a rôznych vekových kategórií vo vedení, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, alebo informácie o vplyve práce na zdravie zamestnancov.

V súvislosti s vývojom v oblasti AI si podľa analýzy spoločnosti u zamestnancov čoraz viac cenia schopnosti, ako sú napríklad zvedavosť, empatia a kreativita. Rozvoj predstavivosti považuje za dôležitý 89 % slovenských a českých spoločností. Konkrétne kroky v tejto oblasti však podnikajú dve pätiny z nich. Pri rozvíjaní mäkkých zručností sa firmy stretávajú s prekážkami na strane zamestnancov, ako napríklad nepochopenie témy, neschopnosť sústrediť sa, alebo aj s nedostatkom zdrojov a investícií.

Spoločnosti, ktoré úspešne integrujú prvky umelej inteligencie do svojich procesov a služieb, môžu získať konkurenčnú výhodu na trhu. AI môže zefektívniť procesy, zlepšiť produkty a služby a zabezpečiť spoločnosti lepšiu pozíciu na trhu v porovnaní s konkurenciou,“ zdôraznila Kostiviarová.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú