Aktualizované o 14:00 – V správe o rokovaní o novej emisnej norme Euro 7 sa zatiaľ nenachádzajú parametre, ktoré táto norma prinesie a ktoré budú musieť nové automobily spĺňať. O konkrétnych požiadavkách novej normy budeme informovať v samostatnej správe.

Pôvodný článok:

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť v pondelok v Bruseli prijala svoju pozíciu k nariadeniu známemu ako Euro 7 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich emisie a životnosť batérií.

Cieľom nového nariadenia, ktoré sa prvýkrát vzťahuje na osobné automobily, dodávky a ťažké nákladné vozidlá v jednom právnom akte, je stanoviť primeranejšie pravidlá pre emisie vozidiel a znižovať škodlivé emisie z cestnej dopravy znečisťujúce ovzdušie.

Španielsky minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu Héctor Gómez Hernández, v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ pripomenul, že Európa je na celom svete známa výrobou automobilov s nízkymi emisiami a najvyššou kvalitou.

„Chceme aj naďalej prispievať k zlepšovaniu kvality ovzdušia. Naším zámerom je zostať lídrom v oblasti mobility budúcnosti a prijať realistické úrovne emisií pre vozidlá budúceho desaťročia a zároveň pomôcť nášmu priemyslu urobiť definitívny skok smerom k čistým automobilom v roku 2035,“ uviedol Hernández. Spresnil, že španielske predsedníctvo zohľadnilo rôzne požiadavky členských štátov a vyjadril presvedčenie, že prijatím spoločnej pozície sa dosiahla široká podpora, rovnováha investičných nákladov výrobných značiek a aj zlepšenie environmentálnych výhod.

Všeobecne sa zachovávajú existujúce emisné limity a skúšobné podmienky pre ľahké úžitkové vozidlá. V prípade ťažkých nákladných vozidiel sa emisné limity znižujú a podmienky testovania sa mierne upravujú.

Euro 7 stanovuje limity pre emisie, ktoré nie sú výfukovými plynmi, ako sú častice z bŕzd a pneumatík. Zahŕňa aj minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérií v elektromobiloch a zavádza prísnejšie požiadavky na životnosť vozidiel. V nariadení sa tiež stanovuje používanie moderných technológií a nástrojov na monitorovanie emisií.

Rada EÚ navrhla pragmatické zmeny v pôvodnom návrhu Európskej komisie, pričom v nich zohľadňuje aj environmentálne a zdravotné ciele. Zachovávajú sa existujúce skúšobné podmienky a emisné limity (stanovené v norme Euro 6) pre vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné automobily a dodávky). V prípade vozidiel kategórie M2 a M3 (autobusy a autokary) a vozidiel kategórie N2 a N3 (ťažké úžitkové vozidlá) sú emisné limity nižšie a skúšobné podmienky mierne upravené v porovnaní s normou Euro 6.

Zobraziť celú galériu (0)
Freepik (Úprava redakcie)

Návrh Rady EÚ posilňuje zosúladenie limitov emisií brzdových častíc a limitov miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami prijatými Hospodárskou komisiou OSN pre Európu, zohľadňuje nový cieľ nulových emisií CO2 pre mestské autobusy do roku 2030 a stanovuje jasné lehoty na prijatie vykonávacích právnych aktov s cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom jasnosť a právnu istotu

Zhoda na rokovacej pozícii Rady EÚ poskytuje mandát predsedníckej krajine na rokovania s Európskym parlamentom, ktoré sa začnú hneď po tom, ako aj europarlament prijme svoju pozíciu k norme Euro 7.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú