banner-note-7Rozhodli ste sa zve?ni? svoje zá?itky napríklad z dovolenky pomocou videa? Na natá?anie ste pou?ili smartfón, no ke? ste si opätovne doma pozerali videá, boli roztrasené a v podstate ste vä??inu zmazali? Vá? problém s?asti rie?i optická stabilizácia obrazu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?o robi? v prípade, ?e ste vloger na cestách a natá?ate selfie kamerou? Okrem HTC 10 so stabilizácou v prednej kamere má pre vás rie?enie u? aj japonský výrobca Sony. Sony Xperia XZ je prvý smartfón spolo?nosti vyu?ívajúci nový algoritmus 5-osovej stabilizácie videa. Nejedná sa v?ak o tradi?nú optickú stabilizáciu a o v?etko sa stará ?isto softvér. Stabilizácia videa u? dlho pomáha mnohým z nás, ktorým sa trasú ruky. Sony ju v?ak posunulo na vy??iu úrove?. Ked?e ide ?isto o softvérovú stabilizáciu, algoritmus sa dá aplikova? aj do prednej selfie kamery.

Sony Xperia X mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

sony-xperia-xz-5

Toto mô?e pomôc? ka?dému ?loveku, ktorý nemá ruky pevné ako chirurg. Ve?ký bonus to mô?e znamena? aj pre ?udí, ktorí vlogujú na cestách pomocou smartfónov. Nikto sa predsa nechce pozera? na otrasy spôsobené va?ou chôdzou alebo jednoducho tým, ?e sa vám trasú ruky. Jeden z redaktorov zahrani?ného portálu sa rozhodol otestova? ako táto novinka na Sony Xperia XZ funguje. O kvalite sa mô?ete presved?i? na videu ni??ie.

Aj ke? sa rozhodne nejedná o dokonalé video, je o moc lep?ie, ako keby bolo nato?ené bez pou?itia stabilizácie. Algoritmus si po?ína ve?mi dobre aj pri otrasoch z chôdze, aj ke? si ob?as mô?eme v?imnú? pár nedokonalostí, no smartfón je naozaj vystavený skôr extrémom ako be?nému natá?aniu videa prednou kamerou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.