Microsoft a výrobca procesorov Qualcomm koncom minulého roka oznámili, ?e rok 2017 prinesie prvé notebooky pohá?ané mobilným procesorom Snapdragon 835. Dnes u? poznáme aj mená spolo?ností, ktoré budú tieto notebooky vyrába?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ipsety, ktoré majú na staros? výkon tohtoro?ných vlajkových lodí spomedzi smartfónov, sa budú ?oskoro nachádza? aj v notebookoch. Ve?kou výhodou bude gigabitový LTE modem, ktorý je ve?mi malý a poskytne tak lep?ie mo?nosti pri dizajnovaní notebookov. Ve?kos? ?ipu nepresahuje ani ve?kos? centu, tak?e doska plo?ných spojov bude men?ia a výrobcovia budú môc? pou?i? vä??ie batérie alebo iné prídavné komponenty. Ke? je u? re? o batériách, tak spomenieme, ?e Qualcomm s?ubuje perfektnú výdr?.


zdroj fotografie: Qualcomm

V porovnaní s be?nými notebookmi majú nové zariadenia so Snapdragonom 835 ponúknu? ?tyri a? pä?krát dlh?iu výdr? v pohotovostnom re?ime. Aby toho nebolo málo, tak v pohotovostnom re?ime sa budú e-maily a iné dáta synchronizova? rovnako ako na smartfónoch. V?etky notebooky pohá?ané procesorom Snapdragon 835 prídu so vstavanou LTE technológiou nazvanou e-SIM. Podporova? ju budú americkí operátori AT&T, T-Mobile, Vodafone a ?al?í medzinárodní operátori. Dátové balí?ky pritom bude mo?né jednoducho pridáva? z obchodu Windows Store.

Vo videu si mô?eme pozrie? aj uká?ku niektorých programov spustených na Snapdragone 835, ako napríklad Excel, Word a Powerpoint. Microsoft, samozrejme, nezabudol ani na testy rýchleho gigabitového LTE internetu. FullHD video bolo pri rýchlosti 370 Mb/s stiahnuté za pribli?ne 30 sekúnd. Procesor Snapdragon 835 pou?il Google aj pre virtuálnu a roz?írenú realitu vo svojich Daydream headsetoch. ?i sa rovnakým smerom vydá aj Microsoft, oficiálne nevieme, no aktuálne pracuje na headsetoch pre zmie?anú realitu.

Nakoniec teda prejdime k veci, ktorá je hlavnou prí?inou vzniku tohto ?lánku. Ktoré spolo?nosti sa vlastne budú zaobera? výrobou notebookov s týmto procesorom? Microsoft má zatia? tri partnerské spolo?nosti, a to Lenovo, HP a Asus. Pre viac detailov si mô?e? pozrie? video vy??ie. Oslovil ?a príchod notebookov s týmto procesorom?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.