Smartisan, menej známa ?ínska zna?ka, predstavila nový telefón strednej triedy U1 Pro. Smartfón bol predstavený v ?íne aj s novou verziou opera?ného systému Smartisan OS 3.6/3.7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zaujímavý dizajn

Telo nového Smartisan U1 Pro je kombináciou kovu a skla. Bude dostupný v troch farebných variantoch, karbónovej ?iernej, vínovej ?ervenej a ?peciálnej edícii, ktorú výrobca nazýva ?Thin Red Line?. Výrobca sa vyhral aj s dizajnom svojho nového smartfónu, ktorý nesie ostré hrany, je minimalistický a celkovo naozaj elegantný. Kon?trukcia má hrúbku len 6.98 mm a jeho hmotnos? je 158 gramov.

Smartisan U1 Prozdroj fotografie: Smartisan

Prednú stranu vyp??a 5,5″ displej s klasickým FullHD rozlí?ením, ktoré na tejto ploche tvorí hustotu pixelov 403 ppi. Smartisan pou?il klasický IPS panel s verným podaním farieb. Pod displejom si svoje miesto na?lo domovské tla?idlo, ktorého sú?as?ou je aj rýchly sníma? odtla?kov prstov s mo?nos?ou pridania a? 10 prstov. Spodný rámik na prednej strane je tie? krásne symetrický s tým na zadnej, ?ím výrobca docielil e?te ucelenej?í vzh?ad.

Smartisan U1 Prozdroj fotografie: Smartisan

Hardvérový gulá?

Smartisan U1 Pro bude mo?né kúpi? v 32 GB, 64 GB a 128 GB verzii, pri?om vnútorný hardvér smartfónu sa pri jednotlivých úlo?iskách mierne lí?i. V?etky tri varianty disponujú 4 GB RAM pamä?ou a 13 MPx duálnym zadným fotoaparátom so svetelnos?ou f/2.0 a  fázovým zaostrovaním. 32 GB verzia dostala 8 MPx predný fotoaparát, zatia? ?o vy??ie verzie so 64 GB a 128 GB pamä?ou obsahujú jemnej?í 16 MPx senzor.


zdroj fotografie: Smartisan

Odli?né sú aj pou?ité procesory. Kým 32 GB variant Smartisan U1 Pro pohá?a osemjadrový Snapdragon 625 ?ipset, dve vy??ie verzie pou?ívajú nov?iu verziu tohto procesora, Snapdragon 626. 128-gigabajtová verzia tie? ako jediná dostala NFC konektivitu. Výrobca to to?kými rozdielmi budúcim záujemcom teda rozhodne neu?ah?il. Na??astie, toto sú v?etky rozdiely a ostatný hardvér zdie?ajú v?etky tri verzie.


zdroj fotografie: Smartisan

U1 Pro do vienka dostal aj DualSIM s ?iasto?nou podporou európskych LTE sietí, podporuje dvojpásmové WiFi a Bluetooth 4.2. V?etok hardvér napája batérie so slu?nou kapacitou 3500 mAh batériu, ktorú rýchlo nabije? v?aka Quick Charge 3.0 a reverzibilnému USB Type-C konektoru. Smartisan so svojou novinkou nasko?il na vlak, ktorý postupne odvá?a 3,5 mm audio jacky do neznáma zvuk je tak mo?né prehra? len prostredníctvom USB Type-C konektora.

Nová verzia vlastnej nadstavby


zdroj fotografie: Smartisan

Smartisan spolu s novým smartfónom taktie? predstavil novú verziu vlastnej pou?ívate?skej nadstavby Smartisan OS. Jednou z jej noviniek je funkcia rýchlej hlasovej nahrávky, ktorú aktivuje? podr?aním domovského tla?idla. Výborná funkcia je OCR (optické rozoznávanie znakov), v?aka ktorej bude? môc? písaný text prekonvertova? do strojovej formy pou?ite?nej na editovanie v textovom editore. Dostupné sú aj funkcie ako One Step a Bing Bang (Smartisanova verzia Googlovej pomôcky pri vyh?adávaní obsahu na obrazovke, Now on Tap).

Cena a dostupnos?


zdroj fotografie: Smartisan

Smartisan U1 Pro za?ína na cene 1499 ?ínskych juanov za 32 GB verziu, ?o je pribli?ne 199 ?. Táto bude dostupná len v karbónovo ?iernom prevedení. 64 GB verzia stojí 1799 juanov (pribli?ne 239 ?), je dostupná v karbónovo ?iernej a vínovo ?ervenej. Najdrah?ia 128 GB verzia domácich vyjde na 2299 juanov (pribli?ne 305 ?) a kúpi? si ju mô?u v dvoch rovnakých farbách ako predo?lú verziu, no k nim sa e?te pridáva ?peciálna edícia ?Thin Red Line?.


zdroj fotografie: Smartisan

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
79%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Michal Vitáloš
Som študent gymnázia, fanúšik moderných technológií. Najviac sa zaujímam o Google a Android, môj obľúbený operačný systém. Najobľúbenejším telefónom je pre mňa Nexus 5, tak isto ako celá rada Nexusov. Okrem Androidu mám veľmi rád macOS, v ktorom pracujem vo video-editačných programoch. Milujem kvalitnú hudbu, filmy, seriály a cyklistiku.