Mať peniaze na účte v priebehu niekoľkých sekúnd 24 hodín denne, sedem dní v týždni a nepretržite počas celého roka už nemusí byť pre ľudí prekvapením. Vlani koncom novembra totiž Eurosystém spustil prevádzku nových okamžitých platieb TIPS. Účasť finančných domov v tejto schéme je dobrovoľná. Slovenské banky sa zatiaľ do nej nezapojili, obzerajú sa však po možnostiach, ako platby urýchliť.

Nový systém na okamžité zúčtovanie platieb má umožniť ľuďom i firmám v Európe okamžite previesť peniaze z účtu na účet v priebehu niekoľkých sekúnd a kedykoľvek. Tento systém je považovaný za priamu konkurenciu pre americké firmy ako PayPal, Google, Facebook, Amazon alebo čínske spoločnosti Alibaba a Tencent. Zavedenie okamžitých platieb TIPS podľa Národnej banky Slovenska (NBS) prináša viaceré výhody.

„Spotrebitelia môžu realizovať okamžité úhrady za tovary a služby obchodníkom aj medzi sebou navzájom, a to aj cezhranične, v rámci krajín EÚ. Podnikateľom umožnia efektívnejšie riadiť likviditu firmy a minimalizovať potrebu externého financovania,“ informuje na svojom webe NBS.

Zásadný rozdiel medzi štandardnou a okamžitou platbou je v spracovaní. „Štandardné platby sú spracovávané niekoľkokrát za deň v dávkach a ich vyrovnanie sa uskutoční v rámci uzávierky dňa. Príjemca v inej banke má preto prostriedky dostupné až na nasledujúci pracovný deň. Okamžité platby sú spracované jednotlivo, teda hneď ako banka zistí, že ide o okamžitú platbu, je spracovaná a vyrovnaná v reálnom čase,“ vysvetľuje NBS. Príjemca tak má prostriedky dostupné okamžite.

„Hlavnou výhodou je rýchlosť, ďalšou je zlepšenie finančného toku peňazí pre klientov, hlavne pri firemných klientoch. Predpokladom je však zapojenie väčšiny bánk do takýchto služieb a záujem klientov o takúto službu,“ myslí si PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Zapojenie sa do platieb TIPS je dobrovoľné, banky v Európe sa do systému zapájajú len veľmi pomaly. Európska komisia preto zvažuje prijatie nových pravidiel na urýchlenie zavádzania TIPS. „Schéma okamžitých platieb je dobrovoľná. Rozšírenosť závisí od technických možností bánk vykonávať takéto platby a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie, vrátane interoperability týchto systémov,“ vysvetlila hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Diana Brodnianska.

Pexels

Slovenské banky upozorňujú, že okrem TIPS majú k dispozícii aj ďalšiu schému pre zúčtovanie okamžitých platieb, a to SEPA Credit Transfer instant payments (SCT Inst). K decembru 2018 bolo v nej podľa VÚB zapojených 2038 bánk z únie, z toho 1293 z Nemecka. „Väčšinou ide o využitie schémy na platby v rámci bankovej skupiny, medzibankovo a medzi krajinami zatiaľ menej. Zo Slovenska nie je zatiaľ zapojená do SCT Inst a ani TIPS žiadna banka. VÚB aj v súčasnosti v rámci SEPA priestoru dokáže realizovať štandardné platby do bánk v EÚ v rámci bežného bankového dňa,“ tvrdí Miša. Okrem toho môžu banky využívať aj expresné platby spracovávané prostredníctvom platobného systému TARGET2.

Platby TIPS však nemusia byť zadarmo, výšku poplatku si môžu určovať banky samy a maximálna výška okamžitej platby je limitovaná sumou 15.000 eur. „Nepredpokladáme realizáciu instantných platieb zadarmo. Technicky a finančne ide o pomerne nákladné riešenie na strane banky s online komunikáciou,“ vysvetlil Miša.

Slovenské banky sa však o zrýchlenie platieb zaujímajú. „Chceme klientom prinášať moderné a užitočné digitálne služby, aby mohli pohodlne ‚bankovať‘. V našej banke sa na instantné platby samozrejme pripravujeme, zmeny chceme zaviesť tak, aby bola nová služba čo najužitočnejšia pre klientov,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, ktorá označila instantné platby za revolučnú a veľkú technologickú zmenu.

FonTech

Postupné zapájanie bánk do systému okamžitých platieb očakáva aj Tatra banka. „Zo strednodobého pohľadu je možné očakávať, že SEPA Instant Payments sa stanú štandardnou doplnkovou službou poskytovanou viacerými slovenskými bankami,“ dodala hovorkyňa banky Zuzana Žiaranová.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom