Len nedávno na zákazníkov oran?ového mobilného operátora úto?ili telefonáty zo zahrani?ných telefónnych ?ísiel, pri?om po zodvihnutí takéhoto hovoru ti mohli prís? neuverite?ne vysoké ú?ty. Teraz úto?ia na Slovákov znova.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak ?a v priebehu dne?ka prezvá?ali zvlá?tne zahrani?né ?ísla, nevolaj spä?! Mohol by si si toti? vá?ne u?kodi?. Tentokrát sú v ohrození zákazníci operátora O2, ktorý na svojej oficiálnej stránke vyhlásil, ?e ?ísla pochádzajú z krajiny Burundi. Takto znie oficiálne vyhlásenie O2:

Vá?ení zákazníci, aktuálne evidujeme telefonáty z krajiny Burundi (predvo?ba +257), ktoré sme zablokovali. Odporú?ame Vám v prípade prezvá?ania z akéhoko?vek neznámeho ?ísla so zahrani?nou predvo?bou nevola? naspä?, pravdepodobne ide o pokus o podvod. ?akujeme za pochopenie. Va?e O2


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech – ilustra?ná fotka

V tomto prípade sa pravdepodobne sna?ia úto?níci o odcudzenie finan?ných prostriedkov práve formou takýchto útokov na na?e telefónne ?ísla. Dávaj si preto ve?ký pozor a po?li túto informáciu aj svojim blízkym, aby sa riziko útoku ?o najviac minimalizovalo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
82%
Chcem to
0%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]