Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Slúžiť bude od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur. Klienti sa tak môžu oboznámiť s verejnou zónou nového portálu na preclievanie. Privátnu zónu, v ktorej budú klienti preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca júna.

Slováci si môžu vyskúšať novú e-commerce zónu pre preclievanie

Od 1. júla budú musieť kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok.

Na preclievanie zásielok s nízkou hodnotu, teda s hodnotou tovaru do 150 eur, bude slúžiť nový portál e-commerce. Pôjde o jednoduchý a rýchly spôsob preclievania. Finančná správa chce klientom novú situáciu uľahčiť, v predstihu preto sprístupnila verejnú zónu nového portálu, ktorú nájdu na: https://www.ecm.financnasprava.sk/.

NEPREHLIADNI
Nákupovanie zo zahraničia sa mení od základov. Na tomto webe preclíme aj lacné veci z Číny

Klienti vo verejnej zóne nájdu základné informácie pre podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu. Pre jednoduchšiu orientáciu sú informácie rozdelené do viacerých okruhov, ktoré sa dajú jednotlivo rozkliknúť pre podrobnejšie informácie.

Finančná správa

Verejná zóna umožní klientom napríklad prepočítať hodnotu zásielky na euro ešte pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia. Vopred si tak budú môcť preveriť, či ich objednaný tovar budú môcť precliť zjednodušeným spôsobom prostredníctvom nového e-commerce portálu.

V opačnom prípade, ak bude hodnota zásielky nad 150 eur, alebo budú tovary predmetom spotrebnej dane resp. zákazov a obmedzení (alkohol, tabak, zbrane) budú musieť podať rozsiahlejšie štandardné colné vyhlásenie prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Nové pravidlá e-commerce sa budú týkať všetkých, právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z Veľkej Británie, Číny či zo Spojených štátov amerických. Platiť budú spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

NEPREHLIADNI
Lacným nákupom z Číny odzvoní o pár týždňov. DPH zaplatíme za všetok tovar (+prehľad nových zmien)

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom