banner-note-7
Po ne?ahkom obnovení predajov Galaxy Note 7 stratilo mnoho zákazníkov záujem o produkty z mobilnej divíze Samsungu. Vä??ím problémom v?ak je, ?e juhokórejskej spolo?nosti za?ínajú vybuchova? aj iné, v na?ich kon?inách populárnej?ie zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a ABC News sa na území USA objavilo celkovo 21 s?a?ností na prá?ky, ktoré vybuchli alebo sa z nich odde?ovali ?asti. Ke??e Samsung patrí medzi majoritných predajcov bielej techniky na Slovensku, táto správa sa rýchlo roz?írila aj v na?ich kon?inách. Tieto pod?a vyjadrenia spolo?nosti ?ojedinelé prípady? sa objavili na zariadeniach, ktoré nemajú konkrétne sériové ozna?enie. Odde?ovanie ?astí a údajné výbuchy mali na starosti abnormálne vibrácie, ktoré sa objavovali, hlavne ke? zákazníci prali objemné predmety, ako poste?né prádlo.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

ww9000_hero_1280

TIP: Samsung vy?etruje s?a?nosti na prehrievajúce sa batérie u? vymenených Galaxy Note 7

I preto bolo vydané formálne upozornenie na potenciálne nebezpe?né kusy prá?ok, ktoré sa plnia zvrchu a boli vyrobené v rozmedzí od marca 2011 a? po apríl 2016. Kúpili ste si novú prá?ku a chcete si by? istý, ?e je v poriadku? Nav?tívte stránky Samsungu, kde mô?ete zada? modelové ?íslo a samotná spolo?nos? vám dá vedie?, ?i ste v ohrození. Gigant na záver radí, aby ste na prá?kach, ktoré mô?u by? rizikové, prali len na malých otá?kach.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
80%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Juraj Baláž
Operačnému systému Android sa podrobne venujem už vyše piatich rokov a oslovil ma aj Android Wear. Prečo? Jednoduchosť a úplné užívateľské prispôsobenie prostredia je pre mňa dôležité. Momentálne vlastním Samsung Galaxy Note 3 Neo a Motorola Moto 360.