banner-mi-note-2
Nie je to tak dávno, ?o spolo?nos? Samsung definitívne stiahla z trhu v?etky modely, Galaxy Note 7, kvôli dobre známej chybe s batériou. Teraz sa kórejsky výrobca rozhodol aspo? trocha pote?i? bývalých majite?ov Note 7-ky a budúcich zákazníkov. Do nového modelu, Samsung Galaxy S8, osadí výrobca ove?a vä??iu obrazovku v porovnaní s teraj?ím Galaxy S7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolu s oficiálnym ospravedlnením za chyby, ktoré Samsung v posledných mesiacoch spravil, sa to rozhodol aspo? mierne od?ini? a pote?i? tak niektorých potenciálnych zákazníkov ?i sklamaných bývalých majite?ov Samsungu Galaxy Note 7. Nové správy hovoria o tom, ?e výrobca svoj budúcoro?ný high-end smartfón vybaví ve?kými displejmi. Áno, mno?né ?íslo je na mieste, preto?e sa ?epká, ?e spolo?nos? plánuje vyrába? dva ve?kostné varianty nového Galaxy S8. Ve?kos? by mala narás? z pôvodnej 5,1″ obrazovky klasickej S7-ky a? na 5,7″ a pri Edge verzii by sa mohol displej zvä??i? a? o 1,1″, na 6,2″ displej.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

note7-fb

Displej novinky by mal by? roztiahnutý po oboch stranách, ktoré budú zakrivené. Pod obrazovkou bude domovské tla?idlo so sníma?om odtla?kov prstov, ktoré by pod?a najnov?ích správ malo by? zapustené do kon?trukcie. To, ?e pou?itím ve?kého displeja chce spolo?nos? pote?i? prioritne sklamaných majite?ov Note 7-ky, vyjadril v oficiálnom prehlásení aj analytik spolo?nosti.

?V snahe zauja? potencionálnych majite?ov Note línie, ktorí preferujú vä??í displej, sa spolo?nos? Samsung rozhodla vybavi? ve?kým displejom obe verzie budúcej vlajkovej lode, Galaxy S8.?

Vä??í model z budúcoro?nej dvojice zatia? nemá oficiálne ozna?enie, no je mo?né, ?e sa spolo?nos? prikloní k ?plusovému? ozna?eniu, ktoré bude charakterizova? práve ve?ký displej zariadenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
45%
Chcem to
0%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
27%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]