banner-mi5s


Samsung je okrem iného ve?kým producentom pamä?ových RAM modulov. Ak by ste zobrali svoj smartfón a ,,vypitvete“ ho, s najvä??iu pravdepodobnos?ou nájdete na SoC práve pamä?ový modul zna?ky Samsung.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Juhokórejský výrobca opä? posúva hranice, tentokrát bli??ie k existencii smartfónov s extrémnou kapacitou RAM pamäte, a? 8 GB. Práve takúto kapacitu ponúka nový pamä?ový ?ip. Je vyrobený 10 nm výrobným procesom a skladá sa zo ?tyroch LPDDR4 pamä?ových modulov. Mieri? bude na budúce high-end smartfóny, tablety, no uplatnenie by si mohol nájs? aj v ultrabookoch.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-8gb-ram-modul

Nový RAM modul Samsungu by mal by? a? dvakrát rýchlej?í ako oby?ajné DDR4 moduly v po?íta?och. Tie doká?u ?tandardne prená?a? 2 133 Mb/s na jeden pin. LPDDR4 ?ip od Samsungu túto rýchlos? zvý?il na 4 266 Mb/s. Výrobca uviedol, ?e práve tento nárast rýchlosti by mohol pomôc? plynulej?ie prehráva? 4K videá a taktie? by mohol povoli? prevádzku plnohodnotnej virtuálnej reality. V minulosti v?ak spolo?nos? predstavila prvý 4 GB LPDDR4 modul, ktorým o ?tyri mesiace neskôr Samsung Galaxy S6 e?te nedisponoval. Mô?eme teda predpoklada?, ?e S8-mi?ka s novým ?ipom e?te nepríde.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.