Dne?né moderné technológie doká?u aj z doteraz jednoduchých zariadení urobi? inteligentných pomocníkov, ktorí svoje uplatnenie nájdu takmer v?ade. Po obrovskom ?boome? s robotickými vysáva?mi teraz prichádzajú na scénu robotické zariadenia na umývanie okien, medzi ktoré patrí aj Alfawise S60.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Umývanie okien na vysokých budovách nie je ?iadnou banalitou. ?asto ide o náro?nú a nebezpe?nú prácu, no teraz prichádza ?ikovný pomocník, ktorý túto úlohu doká?e zvládnu? úplne sám. Robotický umýva? okien Alfawise S60 je predur?ený na samostatné fungovanie na sklenenom povrchu, z ktorého doká?e odstráni? ?pinu, ale aj olejové ?kvrny. So ?peciálnou utierkou z mikrovlákna budú okná dokonalo ?isté u? za pár minút. Majite? tejto sa tak nemusí obáva? prípadného pádu tohto robotického umýva?a okien, preto?e vo vertikálnej polohe na skle ho udr?iava vákuový motor.

zdroj fotografie: Alfawise

Kúpi? Alfawise S60 za 108 ?
Kupón WDCGB

Ten nasáva vzduch, ?ím vytvára podtlak, v?aka ktorému tento pomocník nespadne. ?o v?ak v prípade, ?e sa akumulátor vybije? Aj na tento scenár mysleli in?inieri, ktorí tohto robotického umýva?a okien vyvíjali. Na zabránenie pádu aj po vybití batérie slú?i systém UPS, ktorý v kombinácii so ?peciálnym algoritmom doká?e tohto pomocníka udr?a? na povrchu. Umelá inteligencia a ?peciálne senzory navy?e detekujú rámy okien ?i iné preká?ky. Program tak následne mô?e ur?i? optimálnu dráhu pre ?o najefektívnej?ie vy?istenie povrchu okna. Okrem okien v?ak doká?e vy?isti? aj podlahu alebo stenu s najznámej?ími povrchmi.

zdroj fotografie: Alfawise

Ovládanie je v?ak mo?né aj prostredníctvom dia?kového ovláda?a, ktorý je sú?as?ou balenia. Navy?e si mô?e pou?ívate? do svojho smartfónu nain?talova? aplikáciu, s ktorou mô?e tohto pomocníka taktie? ovláda?. Rýchlos? umývania ?iní 1 m2 za 4 minúty. Vyu?itie nájde aj u nás, preto?e v balení je táto technologická vychytávka dodávaná s európskou koncovkou zástr?ky. Alfawise S60 si zákazník mô?e zaobstara? za 120 ?, no pri vyu?ití ná?ho kupónu WDCGB cena klesne na atraktívnej?ích 108 ?, pri?om za dopravu EU Express síce zaplatí? 6 ?, av?ak vyhne? sa platbe DPH. Ak by sme si túto nesmierne lákavú cenu e?te porovnali s konkurenciou na Slovensku, u?etrí? dvojnásobok, ?o u? je naozaj ve?mi slu?ný peniaz, ktorý mô?e? napríklad investova? do ?al?ích smart zariadení do domácnosti. No tak ?o, ide? do toho?

Kupón mô?e? v ko?íku uplatni? nasledovne:

zdroj fotografie: Screenshot/GearBest

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]