Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Spoločnosť Covariant, spinout v oblasti umelej inteligencie z Kalifornskej univerzity v Berkeley len pred pár dňami predstavil RFM-1 (Robotics Foundation Model 1), ktorý predznamenáva novú éru „jazyka robotov“. RFM-1 je v podstate veľký jazykový model (LLM) pre jazyk robotov, pričom sľubuje revolúciu v rôznych odvetviach a to od výroby cez spracovanie potravín až po poľnohospodárstvo. Na tému upozornil portál TechCrunch.

Jazyk pre robotov

Cieľom platformy, ktorá je vyvrcholením rozsiahlych údajov zozbieraných prostredníctvom platformy Brain AI spoločnosti Covariant, je umožniť robotom hlbšie porozumieť jazyku a fyzikálnemu svetu. Na rozdiel od konvenčných robotických systémov naprogramovaných na konkrétne úlohy, RFM-1 poskytuje robotom schopnosť „uvažovať podobne ako ľudia“.  To umožňuje robotickým systémom lepšie sa prispôsobiť a vykonávať úlohy s väčšou flexibilitou.

  

Covariant

Platforma RFM-1 „poskytuje robotom schopnosť uvažovať podobne ako človek, čo predstavuje prvý prípad, keď generatívna umelá inteligencia úspešne poskytla komerčným robotom hlbšie pochopenie jazyka a fyzického sveta“.

„Schopnosť uvažovať ako človek“ je široký pojem, ktorý znamená veľa rôznych vecí pre veľa rôznych ľudí. V tomto prípade sa tento pojem vzťahuje na schopnosť systému spracovať údaje z reálneho sveta a určiť najlepší postup na vykonanie danej úlohy.

Covariant

Ako iste vieš, jednou z kľúčových výziev v robotike je potreba neustáleho preprogramovávania robotov, aby sa prispôsobovali stále novým úlohám. RFM-1 rieši tento problém tým, že ponúka prirodzenejší spôsob interakcie, podobný, respektíve bližší ľudskej komunikácií. Prostredníctvom textových alebo hlasových príkazov totiž môžu používatelia dávať pokyny robotom, ktorí potom využívajú svoje tréningové údaje na identifikáciu objektov a určenie najlepšieho postupu.

Spoločnosť úspešne predviedla, ako RFM-1 dokáže porozumieť jednoduchým príkazom, ako napríklad „zdvihni červené jablko“, ale aj zložitejším pokynom, ako napríklad „zdvihni to, čo si si položil na nohy, skôr než si obuješ topánky“. Táto úroveň sémantického porozumenia predstavuje významný pokrok v robotickej technológii.

Covariant

Keďže sa očakáva, že RFM-1 bude kompatibilný s väčšinou existujúceho hardvéru, platforma je prísľubom širokého uplatnenia v rôznych odvetviach. Hoci k porovnávaniu s ľudským uvažovaním treba pristupovať opatrne, RFM-1 predstavuje významný krok smerom k inteligentnejším a prispôsobivejším robotickým systémom. Preklenutím priepasti medzi ľudským jazykom a „chápaním“ strojov chce spoločnosť Covariant odomknúť nové možnosti automatizácie a efektívnosti na pracoviskách aj mimo nich.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú