Prehľad
Mobilná sieť

2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
CDMA: BC0
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
TD-SCDMA: B34/B39
4G: FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600MHz
TDD/TD-LTE: B38/B39/B40/41

Rozmery a hmotnosť

147,9 x 75,8 x 12,5 mm, 195 g

Displej

4,7 palcový LTPS, 1280x720, 313 ppi,
Tvrdené sklo Gorilla Glass III

Čipset

MT6753 64-bit
8x ARM Cortex A53, 1,3 GHz
GPU: Mali-T720

RAM

3 GB

Operačný systém

Android 6.0

Pamäť

32 GB (pre používateľa dostupných 25 GB)
Možnosť rozšíriť pomocou microSD karty

Fotoaparát

Zadný: 13 MPx
Predný: 5 MPx

Konektivita

WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, microUSB 2.0, OTG, 3,5 mm zvukový jack, 2xmicroSIM, microSD, FM Rádio

Batéria

3 500 mAH, Li-ion

Ostatné

Vodotesnosť IP68, svetelný senzor, gravitačný senzor, gyroskop,

Plusy

+ Čistý zvuk z hlavného reproduktora
+ Výborná konektivita
+ Odolná a vodotesná konštrukcia

Mínusy

- Nutnosť špeciálneho microUSB kábla a redukcie na 3,5 mm jack
- Nestabilná batéria
- Starší čipset
- Hlasný reproduktor pri minimálnej úrovni hlasitosti

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
9.4
7.3
Displej
6.0
5.9
Výkon
5.5
6.2
Operačný systém
9.0
6.5
Fotoaparát
6.8
5.0
Výdrž batérie
6.0
5.1
Zhodnotenie

Ulefone Armor disponuje vysokým certifikátom odolnosti IP68 a výborným konštrukčným spracovaním. Smartfón odporúčam nenáročnému používateľovi na výkon, ktorý ocení odolné zariadenie s dobrou konektivitou a za výbornú cenu.

7.1
Hodnotenie redakcie
6.0
Užívateľské hodnotenie
9 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

V sú?asnosti je ve?mi ?a?ké nájs? odolné zariadenie, ktoré je cenovo dostupné a ?pecifikáciami prí?a?livé. Ulefone Armor je smartfón, ktorý sa to sna?í zmeni?. Prichádza s robustnou pogumovanou kon?trukciou, ktorá zabezpe?uje ochranu IP68 pred vodou, prachom, chladom, nárazom a v?aka tvrdenému sklu aj po?kriabaniu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ulefone Armor ako jeden z mála ?ínskych odolných smartfónov sa dostal aj ku mne a tak som ho mal mo?nos? nieko?ko dní testova?. Toto sú moje postrehy.

Zobrazi? cenu Ulefone Armor

Balenie

Ve?ký mobil, drobné balenie

  • Ulefone Armor
  • Európsky nabíjací adaptér
  • USB kábel s dlh?ou koncovkou
  • Predl?ovací kábel pre 3,5 mm audio jack
  • Dokumenty
  • Skrutkova?

Kon?trukcia a dizajn

Smartfón do ko?a, do voza i do vody?

Ako to u? z názvu vyplýva, Ulefone Armor je obrnený smartfón stavaný do bojových podmienok. Kvôli týmto zvý?eným nárokom na vodotesnos? bolo urobené ve?ké mno?stvo kon?truk?ných kompromisov. Kompromisy zasiahli predov?etkým tla?idlá a konektory. V?etky konektory sú umiestnené na hornej hrane zariadenia pod gumenou krytkou hrubou nieko?ko milimetrov. Ke??e konektory sú zasadené hlb?ie, be?ný microUSB kábel ani 3,5 mm zvukový jack do mobilu nie je mo?né zapoji?.

Výrobca preto prichádza s vlastným káblom, ktorý ma pred??enú koncovku a tie? s redukciou z 3,5 mm jacku na dlhý 3,5 mm jack, ktorý prejde cez hrubé izola?né vrstvy gumy. Ani tla?idlami výrobca pri tomto zariadení ne?etril. Spolu by sme na tomto zariadení napo?ítali 8 hardvérových tla?idiel + 1 ?peciálne pre preru?enie energie z batérie.

Pri pou?ívaní bolo pre m?a ve?kou výzvou zvyknú? si, ?e tla?idlo napájania je umiestnené na vrchnej hrane. ?avá hrana zariadenia obsahuje tradi?né tla?idlá hlasitosti. Na pravej hrane sa nachádza dvojica ?peciálnych tla?idiel. Prvé z nich je tla?idlo SOS, ktorému je mo?né v systéme prideli? núdzové kontakty a druhé slú?i pre ovládanie aplikácie fotoaparátu. Svoje vyu?itie mô?e nájs? napríklad pri fotení pod vodou, kedy obrazovka nereaguje na dotyky.

Prednej strane dominuje 4,7″ displej, ktorý lemujú asi 5 milimetrové rámiky. Pod displejom sa nachádza trojica hardvérových tla?idiel menu, domov a spä?. Nad displejom je tradi?ne umiestnená 5 MPx predná kamera, slúchadlo a svetelný senzor.

Dizajn zadnej strany tvoria obd??nikové výbe?ky z gumy, pri?om druhý od vrchu pod sebou skrýva sloty pre 2 karty microSIM a jednu microSD. K telu smartfónu je pripevnená dvoma skrutkami, pre ktoré nájde? v balení pribalený skrutkova?. Zaujímavý prvok sa nachádza na spodnej strane zariadenia, ktorý slú?i na pripevnenie mobilu k ?núrke alebo nejakému popruhu.

Ulefone Armor nie je ?iadne pierko, nako?ko jeho hmotnos? je a? 195 g. To je v?ak da? za vodotesnos? a prachuvzdornos? s certifikáciou IP68. Okrem toho je smartfón odolný vo?i vä??ine nárazov a boky zariadenia, predov?etkým rohy, sú vyrobené z pevnej tvrdej gumy.

Displej

Malý displej, ve?ké rámiky

Ulefone Armor disponuje 4,7 palcovým LTPS displejom s HD rozlí?ením, jemnos?ou 313 ppi a tvrdeným sklom Gorilla Glass 3. Okolo displeja sú asi 6 mm rámiky, ktoré dop??ajú men?iu uhloprie?ku. LTPS technológia sa vyzna?uje predov?etkým nízkou spotrebou. Pozorovacie uhly pri pou?itom displeji nie sú najlep?ie, ale svetlé odtiene farieb ostávajú pri poh?adoch z bokov aj rohov bez zmeny. Tmavomodrá má vo zvyku pri poh?ade z dolného rohu prejs? do ?iernej a ?ierna do tmavomodrej.

Minimálny jas je trochu výraznej?í, svojou intenzitou je vhodný do miestností s umelým osvetlením. Maximálny jas je dostato?ný aj pre be?né pou?ívanie na slnku. Podanie farieb displejom je vierohodné, ak by to pou?ívate?ovi nevyhovovalo, v?aka technológii MiraVision sú mo?né drobné úpravy farieb v nastaveniach zariadenia. Výrobca tvrdí, ?e smartfón je vybavený ?peciálnym algoritmom na detekovanie a vyfiltrovanie vstupov, ktoré pochádzajú od kvapiek vody, v?aka ?omu je mo?né pohodlne ovláda? zariadenie v da?di alebo s mokrými rukami. Pod vodou u? displej nereaguje na ?iadne vonkaj?ie podnety, rovnako nie sú detekované ?iadne falo?né dotyky spôsobené vodou.

Výkon a pamä?

Pre nenáro?ných

Ve?mi prekvapivý krok od spolo?nosti Ulefone bolo nasadi? do tohto smartfónu 8-jadrový ?ipset MT6753, ktorý za?íval svoj rozmach v roku 2015. Ten zah??a 8 jadier ARM Cortex-A53 s taktom 1,3 GHz, ktoré boli vyrobené 28 nm výrobným procesom. O grafické výpo?ty sa stará grafika ARM Mali-T720 MP4 GP. Na prvý poh?ad to celé vyzerá ve?mi odstra?ujúco, ale v?aka iba HD rozlí?ení displeja sa tento star?ek a? tak nezapotí a náro?nej?ie hry ako Asphalt 8 zvládne na plnej kvalite grafických detailov bez sekania. Multitasking je na po?udovanie ve?mi plynulý a v?aka 3 GB RAM nedochádza ani k ukon?ovaniu starých aktivít na pozadí. ?o pou?ívate?a ve?mi pote?í pri tomto smartfóne, je ve?ká kapacita interného úlo?iska, ktoré má 32 GB. Z toho je dostupných okolo 25 GB. Ak by to nesta?ilo, pamä? je mo?né roz?íri? a? do kapacity 128 GB. V populárnych benchmarkoch dosahuje Ulefone Armor len podpriemerné výsledky. Neh?adiac na to, ?o hovoria ?pecifikácie a testy výkonu, sa so smartfónom pracuje celkom dobre a plynulo, bez sekania.


Opera?ný systém

Mierne upravený ?istý Android 6.0

Ulefone je ako vä??ina men?ích výrobcov zástancom ?istého opera?ného systému Android, bez ve?kých nadstavieb. Aj tu preto nájdeme ?istý Android 6.0 Marshmallow so v?etkým, ?o k nemu patrí. Ke??e mobil je ur?ený pre ?udí, ktorí majú radi náro?né podmienky a ?a?ké stroje, nájdeme tu drobné grafické úpravy. V rámci tuningu systém pre?iel z material dizajnu na nie?o, ?o by sa dalo nazva? metal dizajn.

Ka?dá ikonka obsahuje nejaký kovový prvok, lesk a textúru brúseného kovu. Ak si odmyslíme ikonky, systém je na nerozoznanie od ?istého Androidu. Ke? sa zapozeráme lep?ie, mô?eme spozorova?, ?e systém nesie prvky dvoch verzií ?istého Androidu. Vä??ina sa nesie v znamení Marshmallov, zatia? ?o aplikácie Galérie a Prehráva?a hudby stále pamätajú zmrzlinu, fazu?ky i KitKat.

V nastaveniach systému okrem tradi?ných mo?ností stojí za spomenutie S?ahovanie Turbo, ktoré umo??uje prebera? ve?ké súbory naraz cez WiFi aj LTE priprojenie. Tie? tu nájdeme aj nastavenia SOS tla?idla, kde je mo?né zvoli? predvolenú kartu SIM pre núdzové volania a a? 5 núdzových telefónnych ?ísel, vrátane textu núdzovej správy.

Na konci nastavení sa nachádza ?peciálna ponuka, Tuner pou?ívate?ského rozhrania systému, kde je mo?né preusporiada? dla?dice v rozba?ovacej roletke s rýchlymi nastaveniami. Opera?ný systém je be? predin?talovaných aplikácií, navy?e od ?tandardného Android základu.

Výdr? batérie

?asté nárazové vybíjanie

Od batérie tohto mobilu som o?akával viac. Ulefone Armor je vybavený ve?kou 3 500 mAh batériou typu Li-ion. Pri pou?itom procesore by to mohla by? skvelá kombinácia pre dlhú výdr?. Pri pou?ívaní som mal v mobile v?dy 2 karty SIM. Smartfón si ve?mi dobre poradil s pou?ívaním GPS navigácie a s pár prestávkami vydr?al spolu a? 8 hodín aktívneho pou?ívania.

Pri be?nom pou?ívaní preukázal vysokú spotrebu v pohotovostnom re?ime a vydr?al 2 dni. To by nebolo a? také zlé, keby o stave batérie priebe?ne pravdivo informoval. Be?né bolo, ?e som ho po pár hodinách zapol a ukazoval 30%. O asi 2 minúty sa vypol kvôli nízkemu stavu batérie. Iná situácia. Vyberiem mobil z nabíja?ky, po 3-4 hodinách 95%. Za?nem na ?om ?oko?vek robi? a po chvíli to klesne na 80%. Tieto ve?ké výkyvy je mo?né vidie? aj na grafe, kde je zobrazený priebeh vybíjania pomocou aplikácie PC Mark. Na za?iatku je prudký pokles a pri konci, medzi 47 a? 53 cyklom, sa batéria akoby prestala vybíja?.

Dobíjanie je ?al?ia nie ve?mi svetlá stránka. Túto ve?kú batériu je mo?né dobi? iba pomalým prúdom 1 A pri napätí 5 V. V praxi nabitie tejto 3,5 Ah batérie z 15% na 90% trvá 2 hodiny a 5 minút.

 

 

Fotoaparát

?Nerozhodný? 13 MPx fotoaparát

Za dobrého svetla, aj pod mrakom robí fotoaparát pekné ostré fotografie s detailami. Niektoré fotografie majú pekné sýte odtiene farieb a s pou?itím módu HDR sa dá z výsledku vy?a?i? e?te viac. Je tu ale jedno k?ú?ové sloví?ko „niektoré“. Fotoaparát miestami e?te nie je úplne vyladený so softvérom, a preto ob?as vznikne fotka presvetlená, vyblednutá, s fialovým odtie?om a ob?as aj vydarené kúsky. ?iadne dve fotky nie sú rovnaké, ani ke? ich odfotí? po sebe. Vyvá?enie bielej a expozícia pri fotení výrazne ská?e. Pri fotení v noci je mo?né na snímkach pozorova? silný ?um a zrnitos?, spolu s neostrým obrazom.

Originál vs HDR

Originál vs HDR

Úplná fotogaléria s e?te vä??ím mno?stvom testovacích fotiek je k dispozícii na tomto odkaze.

Ulefone Armor nedisponuje ?iadnou optickou stabilizáciou, ?o sa prejaví pri natá?aní videa ka?dým záchvevom ruky. Výsledné video dosahuje rozlí?enie FullHD a pri 30 fps je dostato?ne plynulé.

Aplikácia fotoaparátu vychádza z tradi?nej podoby smartfónov s Mediatekovým ?ipsetom. K dispozícii sú 2 módy snímania – normálny, panoráma a 9 farebných filtrov. Skúsenej?í pou?ívate? mô?e siahnu? po úprave expozície, vyvá?ania bielej a ISO citlivosti.

Konektivita

Slu?ná výbava na doma i do terénu

Konektivita je pri Ulefone Armor tie? ve?mi dobre rozvinutá. Smartfón si poradí s vä??inou telefónnych technológií a sietí po celom svete. Neprekvapia ho ani exotické typy sietí. Kompletné slovenské LTE je v tomto prípade úplná samozrejmos?. Výborný je aj celkový príjem signálu, ktorý fungoval bez komplikácií. Ulefone Armor podporuje dvojicu SIM kariet o ve?kosti microSIM.

K dispozícii je tie? WiFi ?tandardu 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, FM Rádio a OTG. Kvalita GPS signálu je na pou?ite?nej úrovni, ?istý fix prebehne do 10-20 sekúnd v závislosti od polohy (auto/vonku/les) s presnos?ou 3-5 metrov. Signál má trochu túlavé topánky a pri teste pomocou aplikácie MyTracks pre?iel 65 metrov, ?o predstavovalo vä??inou drobné pohyby tesne okolo skuto?nej polohy. Pri autonavigácii bola celá cesta bez vä??ích komplikácií.

Multimédiá

Hlasný, ale dobrý reproduktor

Po zvukovej stránke si Ulefone Armor vedie ve?mi dobre. Nepý?i sa v?ak ?iadnymi technológiami ako Dolby a podobne. V nastaveniach ponúka iba zvukové vylep?enie pre hlavný reproduktor a slúchadlá, plus nejaká priestorová optimalizácia navy?ie. Zvuk z hlavného mono reproduktora je na ve?mi dobrej úrovni a medzi smartfónmi by som ho zaradil medzi nadpriemer. Basy tu úplne absentujú, ale ten reproduktor zvukom ?ije. Na mobil je ve?mi ?istý, bez ?umu a neskreslený.

Trochu nevýhodou je nastavenie minimálnej úrovne hlasitosti. Minimálna úrove? je ve?mi hlasná, a? to mô?e by? v niektorých prípadoch ru?ivé. E?te hlasnej?ia je maximálna úrove? hlasitosti, svojou intenzitou by mohla prekona? aj low-end reproduktory. E?te zaujímavej?ie je, ?e aj pri maximálnej hlasitosti nie je zvuk plochý a skreslený, ?ím trpí ve?a lacných smartfónov.

Nevýhodou pri pou?ívaní slúchadiel je potreba pou?i? ?peciálnu predl?ovaciu ?as? na jack, ktorý je kvôli zvý?enej vodotesnosti v zariadení umiestnený ove?a hlb?ie. Miernu nevýhodu predstavujú u? spomínané star?ie aplikácie galérie a prehráva?a hudby.

Záver

Ulefone Armor: Oboj?ivelný hudobník na cesty

Zobrazi? cenu Ulefone Armor

Odolné smartfóny je ?a?ké hodnoti? ako ostatné smartfóny. Musím sa pritom pokúsi? v?i? do cie?ového zákazníka. Ve?a nevýhod zrazu stratí podstatu a iné zase nájdu. Ulefone Armor je po kon?truk?nej stránke dobre zvládnutý, dobre sa dr?í v ruke. Pri nosení mám pocit, ?e keby mi spadol na zem, tak sa odrazí spä? do ruky a ni? si nev?imnem. Mô?u za to poctivé hrubé gumové rohy, ktoré ?asto chýbajú pri mobiloch, ktoré sa na odolné iba hrajú. Nevyhnutnou nevýhodou je hlb?ie umiestnenie microUSB a jack konektorov, ktoré sú da?ou za vodotesnos? IP68. Pou?itý displej dosahuje priemerných výsledkov, ?o je pri tejto cenovej kategórii akceptovate?né.

Po stránke výkonu smartfón neláme rekordy, ale pre be?né pou?ívanie v?aka vyladenému systému sta?í. Dokonca aj náro?nej?ie hry ako Asphalt 8 zvládne bez problémov. Batéria zariadenia m?a osobne sklamala, hlavne kvôli nepresnému zobrazeniu stavu batérie a pomalému nabíjaniu. Fotoaparát robí dobré aj zlé fotky, zále?í od nálady. Ulefone Armor disponuje výbornou celosvetovou konektivitou a úplným Slovenským LTE. Najviac ma pote?ila kvalita zvuku z hlavného reproduktora, ktorý sa radí skôr nadpriemer a pri vysokej hlasitosti nie je skreslený. Pri pou?ívaní mi trochu preká?alo, ?e vibra?ný motor?ek je agresívnej?í a je to po?u?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]