Prehľad
Mobilná sieť

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
UMTS: Pásma B1 (2100 MHz) / B2 (1900 MHz) / B5 (850 MHz) / B6 (850 MHz) / B8 (900 MHz)
4G LTE: Pásma B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B5 (850 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B38 (2600 MHz) / B40 (2300 MHz)
Frekvencie platia pre nami testovaný model BLN-L21

Rozmery a hmotnosť

150,9 x 76,2 x 8,2 mm; 162 g

Displej

5.5-palcová LPTS IPS obrazovka s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov (FullHD), 403 ppi

Čipset

HiSilicon Kirin 655
Štyri jadrá 2.1 GHz Cortex-A53 & štyri jadrá 1.7 GHz Cortex-A53
GPU: Mali-T830MP2

RAM

3 GB / 4 GB

Operačný systém

Android 6.0 (Marshmallow), plánovaná aktulizácia 7.0 (Nougat)
Nadstavba EMUI 4.1

Pamäť

32 GB (pre používateľa dostupných 22 GB), podpora microSD kariet do 256 GB
Dostupný aj 64 GB variant

Fotoaparát

Zadný: Duálny 12 MPx + 2 MPx, PDAF zaostrovanie, HDR, Manuálny režim, Panoráma, 1080p video, slow-motion, časozberné snímanie, skrášlenie tváre, vodotlač, zvuková poznámka, sken dokumentu
Predný: 8 MPx, skrášlenie & rozpoznávanie tváre, 1080p video

Konektivita

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.1, microUSB, GPS s AGPS a GLONAS, DualSIM, NFC (platí pre model BLN-L21), FM rádio

Batéria

3340 mAh batéria, nabitie z 15 % na 90 % za 90 minút

Ostatné

Minimalizácia aplikácií, Akcelerometer, kompas, snímač odtlačkov prstov, Farebná LED dióda upozornení

Plusy

+Bezproblémový chod systému aj náročných hier
+Funkciami nabitá nadstavba EMUI 4.1
+Obstojná výdrž batérie
+Podpora 800 MHz LTE pásma

Mínusy

-Pre niekoho môže byť dizajn nezaujímavý
-Nepodarilo sa mi spojazdniť NFC

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
7.5
6.5
Displej
7.0
9.5
Výkon
9.0
7.6
Operačný systém
10
8.6
Fotoaparát
7.5
8.9
Výdrž batérie
8.5
9.6
Zhodnotenie

Tohtoročný zástupca strednej triedy od Honoru je jasným dôkazom toho, že dobrý smartfón nemusí vždy disponovať top výbavou. Po prečítaní papierových špecifikácií ma Honor 6X až tak nezaujal, no reálne používanie ukázalo pravý opak.

8.3
Hodnotenie redakcie
8.5
Užívateľské hodnotenie
7 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

V októbri minulého roka ubehol rok od predstavenia podareného smartfónu strednej triedy, Honoru 5X. Zariadenia zna?ky Honor sa v?ak k nám dostávajú o ?osi neskôr a najnov?ie sa tak stalo s Honorom 6X.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V minulej recenzii som vychválil pomer výbavy vzh?adom na oficiálnu ?ínsku cenu. U nás sa vä??inou zvý?i cena pribli?ne o 100 ?, ?ím u? Honor 6X dáva priestor konkurencii, no jeho kvality nad ?ou mô?u vyhra?. 6X-ko pripomína predo?lú generáciu nielen dizajnom, ale aj výbavou. Predsa len ale nastalo nieko?ko men?ích a vä??ích vylep?ení a výbava znie na prvé po?utie celkom zaujímavo. Oplatí sa teda investova? do tohto kúsku alebo sa medzi konkurenciou ?ahko stratí?

Zobrazi? aktuálnu cenu Honoru 6X na Slovensku

Balenie

Modrá krabi?ka s tradi?ným obsahom

honor 6x

  • Honor 6X
  • microUSB kábel
  • Nabíjací adaptér s výstupom 5V=2A
  • Spinka na otvorenie slotu pre SIM karty
  • Návod vo viacerých jazykoch vrátane sloven?iny
  • Záru?ný list

Kon?trukcia a dizajn

Krá?a v stopách predchodcov

Honor 6X sa stal tretím smartfónom od dcérskej firmy spolo?nosti Huawei, ktorý som mal mo?nos? otestova?. I ke? sa jedná o nástupcu 1.5-ro?ného Honoru 5X, dizajnom sa podobá najviac na Honor 7 Lite (5C), ktorý mimochodom tie? pre?iel mojimi rukami. Prednú stranu s ním má takmer identickú. Vä??inu plochy zaberá u? tradi?ne displej s uhloprie?kou 5.5 palcov, FullHD rozlí?ením a technológiou LPTS IPS. Nad ním výrobca umiestnil reproduktor pre hovory, 8 MPx fotoaparát a nevyhnutné senzory. Pomaly sa dostávam k prvému men?iemu sklamaniu. Namiesto toho, aby dal výrobca pod displej kapacitné tla?idlá pre navigáciu v systéme, ich umiestnil na displej a pomerne ve?ký priestor pod displejom tak ostal vo?ný. To je v?ak pri Honore u? akási tradícia a spodok prednej plochy tak prezentuje iba logo výrobcu. U? od vybalenia z krabice bola na displeji nalepená fólia, ?o rozhodne chválim.

honor 6x

Rozlo?enie prvkov po bokoch je presne také, ako pri vä??ine ?ínskych aj ne?ínskych smartfónov. Pre istotu ho v?ak popí?em. Tla?idlá pre zapínanie displeja a ovládanie hlasitosti si na?li miesto na pravom boku. Ich umiestnenie je trochu vy??ie ako obvykle, ale dá sa na to zvyknú?. Stlá?anie tla?idiel bolo v?aka perfektnej odozve bezproblémové. Svoju SIM kartu som vlo?il do slotu nachádzajúceho sa na ?avom boku, pri?om pojme e?te jednu SIMku alebo microSD kartu. Na hornom boku robí spolo?nos? 3.5 mm jacku výrez pre mikrofón. Ka?dá mrie?ka na dolnom boku skrýva nie?o iné. Tá ?avá slú?i ako úkryt pre ?al?í mikrofón a z pravej vychádza zvuk hlavného reproduktora. Rozde?uje ich iba star?í microUSB konektor.

honor 6x

Najvä??ím rozdielom v dizajne v porovnaní s Honor 5X ?i 7 Lite je zadná strana. Tá je krásne na ka?dom mieste zaoblená a do rúk teda nijako nere?e. Vo?i vy??ie spomínaným smartfónom v?ak zadnú stranu Honor 6X u? neskrá??uje brúsený kov. Ten je namiesto toho hladký, ?o predstavuje aj jednu nevýhodu. V?dy ho odporú?am dostato?ne silno uchopi?, preto?e z ruky mô?e ?ahko vyk?znu?. Klasický fotoaparát z predchodcu nahradil nový, tentokrát duálny. Z pravej strany jeho poslanie dop??a LED blesk a ni??ie u? vyniká iba sníma? odtla?kov a ?al?ie logo Honoru. Hrúbka 8.2 mm aj hmotnos? 162 gramov mi vyhovovala.

honor 6x

Displej

Slu?ný, no nie najkraj?í

honor 6x

5.5-palcová uhloprie?ka displeja je a pravdepodobne e?te nejaký ?as bude ?tandardom. Je to hodnota tesne na hranici ovládate?nosti zariadenia jednou rukou. Pou?ívate?om s men?ími rukami to mô?e aj robi? problémy. Rozlí?enie sa zbyto?ne nezvy?ovalo a jemnos? sa tým pádom zastavila na 401 ppi. Musím sa prizna?, ?e v strednej triede som u? videl aj kraj?ie IPS panely. Oko be?ného pou?ívate?a si mo?no trochu fádnej?ie farby nev?imne, ale ja som v tom mal jasno u? na prvý poh?ad. Jas mi pri slne?ných d?och úplne sta?il, za ?o v?a?ím aj funkcii ?Zlep?i? ?itate?nos? za jasného po?asia?, ktorú som na?iel v nastaveniach. V tme som sa na displej pozeral málokedy, ale ur?ite by som prijal o ?osi ni??í jas.

Priamo z panela rýchlych nastavení som mal mo?nos? zapnú? re?im ochrany zraku, ktorý filtruje modré svetlo. Teplota farby aj automatické spustenie sa dá nastavi?. Osobne mi farby displeja vyhovovali, no ak by sa s nimi niekto chcel pohra?, medzi nastaveniami nájde mo?nos? ich prispôsobenia. V základe sú re?imy Predvolené, Teplé a Studené. Nad prepína?mi sa e?te nachádza farebný kruh, na ktorom je mo?né vybra? konkrétnu farbu.

Výkon a pamä?

Hlavnú rolu hrá optimalizácia

honor 6x

Huawei vybavil Honor 6X procesorom z vlastnej výroby, Kirinom 655. Tento procesor nadväzuje na Kirin 650, ktorý bol pou?itý v Honore 7 Lite. 655-ka sa vo?i predchodcovi zmenila iba v taktovacích frekvenciách, no viac ani nebolo potrebné. ?tyri jadrá 2.1 GHz Cortex A53 a ?tyri jadrá 1.7 GHz Cortex-A53 sta?ili na v?etko, ?o som smartfónu zadelil. Pri práci so systémom sa vôbec nezadýchal a perfektne zvládal aj náro?né hry. V?a?i? za to mô?em aj 3 GB pamäti RAM a grafickému akcelerátoru Mali-T830MP2. Pod?a benchmarkov je síce Kirin 655 menej výkonný ako star?ia 650-ka, no to absolútne nie je dôle?ité. Po stránke výkonu sa teda nemô?em na ni? s?a?ova?.

Záujemcovia o tento smartfón si mô?u vybra? z dvoch pamä?ových variácií. Základná, ktorú som mal mo?nos? otestova?, ponúka dostato?nú 3 GB RAMku a 32 GB úlo?isko (pre pou?ívate?a je vo?ných 22 GB). Lep?í model sa u? chváli 4 GB RAMkou a vä??ím 64 GB úlo?iskom. V oboch prípadoch ho je mo?né roz?íri? microSD kartami do 256 GB. Nezabudol som otestova? ani OTG konektivitu. Pripojenie USB k?ú?a ?i my?i fungovalo pomocou redukcie bezchybne.

Opera?ný systém

Jedna z najsilnej?ích stránok

Nadstavba EMUI dáva smartfónom zna?iek Huawei a Honor riadnu porciu vkusnosti. Táto nadstavba je nielen perfektne optimalizovaná, ale aj dobre vyzerá a ponúka nespo?etné mno?stvo vychytávok. Po?as testovania som mal nain?talovanú najnov?iu verziu EMUI 4.1, ktorej základom je star?í Android 6.0 Marshmallow. Výrobca pri predstavení smartfónu síce pris?úbil aktualizáciu na Android Nougat, no zatia? sa ni? nekoná a niektorí majitelia Honoru 6X sú u? zmierení s tým, ?e update nedostanú. Ako som u? nazna?il v úvode, systém je optimalizovaný uká?kovo a so ?iadnymi pádmi aplikácií ?i vä??ími zaváhaniami systému som sa nestretol.

honor 6x

Vzh?ad

Akonáhle som stla?il zapínacie tla?idlo, rozsvietil sa displej so základnými informáciami, ktoré dop??al po?et krokov, plávajúce notifikácie a ikona s prístupom k fotoaparátu. Po absolvovaní odomknutia sa zobrazí klasický launcher bez tla?idla so zoznam aplikácií. Okrem triedenia do zlo?iek a pridávania widgetov sa dá nastavi? aj efekt prechodu ?i rozlo?enie ikon. Notifika?ná li?ta je prieh?adná a je rozdelená na dve ?asti ? upozornenia a odkazy. Na prvej som sa, samozrejme, stretával s notifikáciami a druhú som pou?íval na rýchle zapnutie Wi-Fi alebo Bluetooth pripojenia. Poradie týchto skratiek je mo?né jednoducho meni? alebo pridáva? iné. Za zmienku stojí aj aplikácia motívy, ktorá ponúka obrovský výber tém online.

Predin?talované aplikácie a funkcie navy?e

U? po prvom zapnutí smartfónu som v ?om na?iel predin?talovaných nieko?ko nepotrebných aplikácií tretích strán. Tie sa mi na??astie rýchlo a bez problémov podarilo odin?talova?. Aj po miernom preriedení aplikácií mi ostalo zopár u?ito?ných ako napríklad Zdravie a Správca telefónu. Fitness aplikácia Zdravie si nedávno pre?la výraznou premenou. Odteraz je ove?a prepracovanej?ia a disponuje predov?etkým zaznamenávaním aktivít ako je beh, chôdza ?i spánok. Druhou u?ito?nou aplikáciou je Správca telefónu. Tá doká?e optimalizova? systém, vy?isti? nepotrebné súbory, vylep?i? výdr? batérie, spravova? prenos dát alebo zamyka? aplikácie.

Sníma? odtla?kov prstov

honor 6x

Sníma? odtla?kov prstov umiestnený na zadnej strane sa radí medzi tie rýchlej?ie a spo?ahlivej?ie. Odomknutie prebehlo ihne?, a to pribli?ne v 95 % prípadoch. Sníma?u nerobili problémy ani mierne vlhké prsty. Priradi? som si mohol maximálne pä? odtla?kov, no nie viackrát ten istý. EMUI vyu?íva potenciál sníma?a ove?a viac, ako len na odomykanie smartfónu. Pomocou odtla?kov sa dá pristupova? aj k zamknutým aplikáciám alebo pomocou gest s?ahova? notifika?nú li?tu ?i prezera? fotografie v galérii.

Výdr? batérie

Siaha na nadpriemer

honor 6x

Honor 6X navý?il kapacitu svojej batérie vo?i predchodcom na 3340 mAh. Ke? si vezmem do úvahy, ?e 3000 mAh je priemer, tak spomínaný akumulátor by mohol ponúknu? mierne nadpriemernú výdr?. A tak sa aj stalo. Moje pou?ívanie smartfónu bolo vcelku náro?né. Nepohrdol som náro?nými hrami, takmer neustálym 4G/Wi-Fi pripojením, po?úvaním hudby cez Spotify ?i prehliadaním sociálnych sietí a ?etovaním. A? po 33 hodinách mi bolo oznámené, ?e zostávajúca kapacita je 5 %. Nejednalo by sa o ve?ké ?íslo, keby displej nebol v prevádzke viac ako 6 hodín!

Adaptér podporuje iba klasický výstup 5V/2A, ?o znamená, ?e nabíjanie neprebieha práve najrýchlej?ie. Na nabitie z 15% na 90% som ?akal rovných 90 minút a do celých 100% e?te ?al?ích 36 minút. Pou?ívate? si mô?e túto dobrú výdr? e?te viac pred??i? v?aka dvom re?imom ?etrenia batérie. Kým prvý zní?i výkon procesora a obmedzí prístup k internetu, druhý ponechá zapnuté len základné funkcie hovorov a správ. Okrem toho systém po celý ?as monitoruje, ktoré aplikácie spotrebúvajú batériu najviac a ponúkne ich ukon?enie.

Fotoaparát

Priemer s funkciou navy?e

honor 6x

Medzi najvä??ie zmeny vo?i Honoru 5X sa radí prítomnos? duálneho fotoaparátu. Tento typ sa roz?íril najmä v minulom roku, pri?om v strednej triede ho zatia? ve?a výrobcov neponúka. Primárny sníma? disponuje 12 MPx rozlí?ením a sekundárny dodato?nými 2 MPx. Tejto kombinácii pomáha PDAF zaostrovanie a LED blesk. Najskôr sa pozrime na kvalitu fotografií z primárneho sníma?a. Po stránke ostrosti sú na tom fotografie výborne a s rozmazanými snímkami som sa sná? ani raz nestretol. Reprodukcia farieb bola vä??inou na dobrej úrovni, ale predsa len som sa ob?as stretol s preexponovanými ?as?ami.

Originál vs HDR

Makro

Do fotenia fotografií s o?akávaným bokeh efektom som sa dostal pomocou re?imu so ?irokouhlou clonou. Aj po odfotení sa fotografie stále dajú preostrova? a meni? rozmazanie pozadia pomocou posuvníka clony. Ni??ie nájde? aj porovnanie fotografie s najvy??ou a najni??ou clonou. V prípade no?ných fotiek nastáva rovnaká situácia ako pri vä??ine smartfónov. Okam?ite sa teda objavil ?um a klesla ostros?.

Bokeh

No?né

Úplná fotogaléria s e?te vä??ím mno?stvom testovacích fotiek je k dispozícii na tomto odkaze.

Videá fotoaparát vyhotovuje v 1080p rozlí?ení pri 30 snímkoch za sekundu. Optická stabilizácia chýba, ?o je na videách cíti?. Zaujímavos?ou je, ?e niektoré re?imy pre fotografie sú dostupné aj pre videá. Na mysli mám re?imy Profesionálne video a Krásne video, v?aka ktorým sa má pou?ívate? aspo? s ?ím hra?. Nemô?em ale zabudnú? ani na klasiku v podobe ?asozberného snímania a spomaleného videa. Uká?ku spomaleného video si mô?e? pozrie? ni??ie, no pou?ite?né ve?mi nie je.

Videá

U? z predchádzajúcich riadkov si mohol usúdi?, ?e aplikácia fotoaparátu je funkciami doslova preplnená. Fotenie mô?e vylep?i? Profesionálna fotografia, Krása, HDR, Panoráma ?i Dobré jedlo. Tieto re?imy sa zobrazia potiahnutím prstom z ?avej ?asti obrazovky. Naopak, ak som potiahol sprava, zobrazili sa mi dobré nastavenia.

Konektivita

Nepou?ite?né NFC?

honor 6x

Konektivita rozhodne nie je silná stránka Honoru 6X. Hne? na úvod ma trochu sklamala absencia dvojpásmového Wi-Fi a podpora iba troch základných ?tandardov (802.11 b, g, n). ?alej je vo výbave klasické Bluetooth 4.1, FM rádio, GPS s AGPS a GLONASS ?i star?í microUSB 2.0 konektor. Z týchto pripojení teraz opí?em GPS. Fix cez aplikáciu GPS test prebehol v?dy do 5-tich a? 7-mich sekúnd. Signál síce nebol najsilnej?í, ale posta?oval pre bezproblémové a presné zaznamenávanie polohy.

Výhodou pre nás je podpora technológie NFC, ke??e model pre USA ho vo výbave nemá. Je v?ak vôbec pou?ite?né? Moja snaha o jeho spojazdnenie bola, bohu?ia?, márna. Prenos pomocou NFC som vyskú?al s dvomi zariadeniami, a to s mojím Xiaomi Mi5 a tabletom Nexus 7. Ke? som priblí?il k sebe Mi5-ku a Honor 6X, smartfón od Honoru sa iba zamkol a ?iadny prenos sa nekonal. V prípade Nexusu 7 bola situácia odli?ná, no rovnako zlá. Po dotyku s tabletom sa smartfón nezablokoval, ale prenos sa vydaril asi iba ka?dý 15-sty pokus. Toto sú v?ak iba moje skúsenosti a je mo?né, ?e iné modely problémové NFC nemajú.

Hybridný slot pojme bu? dve nanoSIM karty alebo jednu nanoSIM a jedno microSD kartu. Ja som po?as testovania pou?íval iba SIM kartu od 4ky a tá fungovala parádne. Kvalita hovorov bola na decentnej úrovni a pekne ?fi?al? aj 4G internet. Aj zákazníci zvy?ných troch operátorov sa v?aka kompletnej podpore slovenských LTE sietí pripoja v ka?dom kúte krajiny.

Multimédiá

?o viac ?aka??

Dobrých multimediálnych smartfónov nájdeme na trhu len nieko?ko, a aj to vä??inou iba medzi vlajkovými lo?ami. Podmienkami pre dobrý multimediálny zá?itok je ve?ký displej s peknými farbami a kvalitný reproduktor (najlep?ie stereo). Prvú podmienku plní Honor 6X zhruba na 70% a druhú na 50%. Zvuk z reproduktora sa dá po?úva?, no náro?nej?í pou?ívatelia ur?ite siahnu rad?ej po kvalitných slúchadlách. Pri ich pou?ití u? ponúka 3.5 mm jack bezchybný zvuk.

honor 6x

Ke??e je EMUI jedna z najprepracovanej?ích nadstavieb, predin?talované multimediálne aplikácie budú vä??ine z nás vyhovova?. Galéria okrem preh?adného zobrazenia fotografií ponúka aj roz?írené mo?nosti úprav. Aplikácia hudby sa nesie v príjemných farebných prechodoch a hudbu rozde?uje pod?a interpretov, albumov ?i zoznamov skladieb. Napriek tomu, ?e EMUI je nastavenia ve?mi bohatá, ekvalizér alebo iné technológie na vylep?enie zvuku v základe nepodporuje (okrem SWS efektu náhlavnej súpravy).

Záver

Honor 6X: Fádnej výbave dáva ?ivot poctivá optimalizácia

Tohtoro?ný zástupca strednej triedy od Honoru je jasným dôkazom toho, ?e dobrý smartfón nemusí v?dy disponova? top výbavou. Po pre?ítaní papierových ?pecifikácií ma Honor 6X a? tak nezaujal, no reálne pou?ívanie ukázalo pravý opak. Výborná optimalizácia systému a prekvapivá výdr? batéria na mne zanechala poctivý dojem. Ostatné oblasti ako napríklad displej, fotoaparát ?i dizajn, ma a? tak nezaujali, ale v strednej triede to e?te doká?em tolerova?. Tak?e, ak preferuje? nakupovanie na Slovenku a h?adá? ideálny smartfón s plnou podporou LTE, Honor 6X rozhodne stojí za zvá?enie.

Zobrazi? aktuálnu cenu Honoru 6X na Slovensku

honor 6x

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.