Recenzia | Honor 5X: Kov a elegancia v strednej triede

honor-5x-hodnoteniePre niekoho Huawei Honor, pre niekoho Honor. Aj tak sa dá nazva? situácia tejto zna?ky, nako?ko napríklad v ?íne sa smartfóny predávajú stále pod zna?kou Huawei a Honor je len rada smartfónov. Pre nás, Európanov, je ale situácia trochu iná a smartfóny sa predávajú pod samostatnou zna?kou. Vo smartfónoch novej zna?ky je v?ak stále cíti? nátlak Huaweiu, a to najmä v nadstavbe, ktorá je vlastne úplne toto?ná s tou, ktorá sa nachádza vo smartfónoch zna?ky Huawei.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Netrvalo dlho a Honor za?al oficiálne pôsobi? aj na Slovensku. Medzi najnov?ie prírastky výrobcu sa radí aj smartón strednej triedy – Honor 5X. Na prvý poh?ad sa mô?e zda?, ?e výrobca vybavil ho v?etkým, ?o od smartfónu strednej triedy po?adujeme. Po?me sa teda pozrie? na to, ako sa Honor 5X správa v skuto?nosti a ?i je hodný aj svojej ceny.

K?ú?ové ?pecifikácie Honor 5X:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • WCDMA (3G): 850 / 900 /1900 / 2100 MHz
  • LTE (4G): 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
 • Rozmery a váha: 151.3 x 76.3 x 8.2 mm, 158 g
 • Displej: 5.5?, kapacitná IPS obrazovka s rozlí?ením 1920 x 1080 pixelov, Multitouch, 401 ppi
 • ?ipset: Qualcomm Snapdragon 616 (64-bit)
 • CPU: osemjadrový (?tyri jadrá Cortex-A53 1,5 GHz & ?tyri jadrá Cortex-A53 1,2 GHz)
 • GPU: Adreno 405
 • RAM: 23 GB LPDDR3
 • OS: Android 5.1.1 (Lollipop), EMUI 3.1
 • Pamä?: 16 GB (pre pou?ívate?a dostupných 9,86 GB), slot pre microSD do 128 GB
 • Fotoaparát: 13 MPx sníma?, LED blesk, detekcia tváre, HDR, fázové zaostrovanie PDAF, clona f/2.0, panoráma
 • Predný fotoaparát: 5 MPx sníma?, clona f/2.4, automatické rozpoznávanie tváre, re?im skrá?lenia, 720p nahrávanie videa pri 30fps
 • Video kamera:  [email protected] fps, [email protected]
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.1, microUSB 2.0, OTG, GPS s AGPS a GLONASS, ?tandardný 3.5 mm audio jack,, Dual SIM (microSIM & nanoSIM, dual stand-by)
 • Batéria: 3000 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, akcelerometer, farebná informa?ná dióda, kompas, proximity senzor, SmartPower 3.0, sníma? odtla?kov prstov

Honor 5X 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Jedna z na?ich prvých video recenzií:

Balenie

V?etko, ?o treba

Balenie Honoru 5X sa od ostatných smartfónov zna?ky Honor výrazne nelí?i. Honor sa tak stále dr?í svojej tradície kompaktnej modrej krabi?ky s jednoduchým dizajnom. Ihne? po jej otvorení sa na samom vrchu krabice nachádza samotný smartfón, v na?om prípade v zlatom prevedení. Pod smartfónom sa nachádza ?al?ia men?ia biela krabi?ka, v ktorej nájdeme nástroj pre vybratie slotov pre SIM a microSD kartu a návod na pou?itie.

recenzia-honor-5x-13b
Pod ?ou nájdeme u? len príslu?enstvo v podobe adaptéru na nabíjanie, USB kábla a slúchadiel. Tie svojou kvalitou poslú?ia skôr v núdzových prípadoch. V balení teda nenájdeme ?iadne nad?tandardné príslu?enstvo, ako napríklad ochranný kryt, no v?etko potrebné sa v balení nachádza.

Kon?trukcia a dizajn

Celokovová ?týlovka

Ur?ite si v?etci dobre spomíname na ?asy, kedy bola celokovová kon?trukcia exkluzivitou len pri vlajkových lodiach, teda smartfónov vy??ej triedy. V poslednom ?ase sa v?ak prechod na celokovovú kon?trukciu stal trendom mnohých výrobcov aj pri smartfónoch strednej a ni??ej triedy. Výnimkou nie je ani Honor 5X, ktorý je tie? vyrobený z kovu a svojím dizajnom a kvalitou sa ur?ite nenechá zahanbi?.

recenzia-honor-5x-1 recenzia-honor-5x-2
Predná strana je relatívne ?istá, teda bez akýchko?vek prvkov, ktoré by nám hne? padli do oka. Nad displejom sa nachádza len 5 MPx fotoaparát, rôzne senzory, notifika?ná dióda a reproduktor pre hovory. Pod displejom sa nenachádza absolútne ni?, ?o je ale trochu ?koda, ke??e výrobca tam pokojne mohol umiestni? aspo? tla?idlá pre ovládanie systému. Tie sú namiesto toho umiestnené priamo na displeji, a tak v niektorých prípadoch zbyto?ne ukrajujú miesto z displeja.

recenzia-honor-5x-5
Opak v?ak platí v prípade zadnej strany, pri ktorej si dal výrobca skuto?ne zále?a?. Dominuje jej mierne vystupujúci fotoaparát s rozlí?ením 13 MPx, od ktorého na?avo nájdeme LED blesk. Pod fotoaparátom nájdeme tradi?ne umiestnený sníma? odtla?kov prstov, tak?e s jeho nahmataním nebudete ma? ?iadny problém. Ni??ie nájdeme u? len logo Honoru a ?al?ie nápisy, ktoré nás ale ur?ite nebudú zaujíma?. Úplný vrch a spodok v?ak tvorí plast kvôli lep?iemu príjmu signálu.

Po?me sa pozrie? na bo?né strany smartónu. Na hornej nájdeme 3.5 mm jack a mikrofón, pri?om na spodnej reproduktor a microUSB konektor. ?avý bok zah??a a? dva sloty. Jeden poskytuje priestor len pre jednu microSIM karu a druhý pre microSD kartu a jednu nanoSIM kartu. V telefóne tak mô?ete pou?íva? naraz dve SIM karty spolu s SD kartou. ?iadne obmedzenie v podobe hybridného slotu sa nekoná. Na pravom boku sú to u? tradi?ne tla?idlá na ovládanie hlasitosti a tla?idlo pre zapnutie/vypnutie. Celkovo je kon?trukcia na ?pi?kovej úrovni a nemá ?iadne muchy, na ktoré by som sa mohol s?a?ova?.

Displej

Obstojí v strednej triede

Displej svojou ve?kos?ou 5.5 palcov vyp??a 72 % prednej plochy smartfónu. Je pritom technológie IPS a disponuje FullHD rozlí?ením (1920×1080), ?o má za následok výslednú jemnos? 401 ppi. Podanie farieb je pre strednú triedu na perfektnej úrovni, teda dostato?ne sýte a verné. Biela farba je na tom u? o nie?o hor?ie, no k ?iernej výhrady nemám. Minimálny jas vám pri no?nej práci so smartfónom drá?di? o?i nebude, no predsa len by hodnota mohla by? o nie?o ni??ia. To isté mô?em poveda? aj o maximálnej hodnote jasu. Tie? obstojí, no mohla by by? e?te o trochu vy??ia.

recenzia-honor-5x-14
Nastavenia farieb displeja sú pomerne strohé a okrem nastavenia teploty farieb a re?imu „Zlep?i? ?itate?nos? za jasného po?asia“ nenájdeme ?iadne iné. Ak by som to mal zhrnú?, tak displej je vzh?adom na strednú triedu smartfónu ideálny. Tých spomínaných pár nedostatkov si bu? ani nev?imnete, alebo sa s nimi ?ahko vysporiadate. Vzh?adom na ve?kú uhloprie?ku displeja je k dispozícii aj re?im pre ovládanie jednou rukou. Ten obrazovku zmen?í a premiestni na pravú alebo ?avú stranu displeja. Jej ve?kos? bohu?ia? nie je mo?né nastavi?.

Screenshot_2016-03-06-21-40-20

Výkon a pamä?

Ni? pre náro?ný multitasking

Výrobca u? pri Honore 5X upustil od vlastného procesoru Kirin a tentokrát vybavil smartfón vylep?enou verziou Snapdragonu 615, teda 616. Pou?itie tohto procesoru je v dne?nej dobe e?te tolerovate?né, no vo svete ?ínskych smartfónov by som o?akával jeho pou?itie skôr v ni??ej triede, ako napríklad v prípade Xiaomi Redmi 3. Procesor je vybavený ôsmimi jadrami Cortex-A53, z ktorých sú ?tyri taktované na 1.5 GHz a ?al?ie ?tyri na 1.2 GHz. Grafický ?ip sa tu nachádza Adreno 405 a opera?ná pamä? o ve?kosti 2, resp. 3 GB. Na testovanie sme mali k dispozícii verziu s 2 GB RAM, ktorá mne osobne nesta?ila. Neraz sa mi stalo, ?e pri prepínaní medzi aplikáciami sa niektoré na?ítavali odznova.

Ak patríte medzi ?udí, ktorý smartfón vytiahnu len na hovory, chatovanie a hranie hier, tak výkon Honoru 5X vám bude bohato sta?i?. Ak v?ak patríte medzi ?udí, ktorí musia ma? smartfón neustále v ruke, pou?ívajú viac aplikácií naraz a vy?adujú od smartfónu rýchle reakcie, v tom prípade by som vám tento smartfón neodporú?al. Pri viacerých spustených aplikáciách naraz u? smartfón naozaj váha a vo viacerých prípadoch budete na reakcie smartfónu ?aka?. Je to ale tro?ku ?koda, lebo vä??ina ?ínskych smartfónov strednej triedy u? výkonovo siaha na päty aj smartfónom vy??ej triedy. Ak by ste si chceli zahra? star?ie kvalitné hry ako NFS: Most Wanted ?i Asphalt 8, nebudete s tým ma? najmen?í problém. Ak v?ak smartfónu nadelíte najnov?ie tituly ako Order & Chaos 2, hry si zahráte s výrazným sekaním. So ?iadnym prehrievaním sa pritom nestretnete.

Smartfón sa vyrába len vo verzii so 16 GB úlo?iskom, no Huawei to kompenzuje tým, ?e smartfón vybavil miestom pre microSD kartu do ve?kosti a? 128 GB. Netreba zabúda? ani na to, ?e pri jej pou?ití nestrácame DualSIM funkcionalitu. Z tejto kapacity mi pri prvom spustení zostalo vo?ných 9,86 GB.

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf

Opera?ný systém

Známy zo smartfónov Huawei

O pou?ívate?ský zá?itok sa v tomto prípade stará Android vo verzii 5.1 Lollipop s nadstavbou EMUI 3.1, ktorú u? poznáme zo smartfónov zna?ky Huawei. Ve?kou ob?ubou ?ínskych výrobcov je úplné prerábanie ?istého Androidu a Huawei nie je výnimkou. ?istý Android tu naozaj takmer nikde nepostrehnete a prostredie je kompletne prerobené. Ur?ite to v?ak nepova?ujem za mínus, nako?ko ?istý Android neponúka niektoré u?ito?né funkcie a jeho vzh?ad tie? nemusí ka?dého oslovi?.

Po rozsvietení displeja vidíme uzamykaciu obrazovku, ktorá sa síce tvári ako jednoduchá, no disponuje aj mno?stvom u?ito?ných funkcií. Samozrejmos?ou je rýchly prístup k fotoaparátu potiahnutím jeho ikony nahor. ?alej po prejdení cez obrazovku nahor sa nám zobrazí mno?stvo u?ito?ných skratiek ako napríklad ovládanie hudby, zapnutie svietidla, ?i kalkula?ky. Launcher je u? tradi?ne bez ponuky aplikácií, a tak nájdete v?etky aplikácie priamo na hlavných obrazovkách. O nastavenia v tomto prípade núdza nie je a ako si mô?ete nastavi? prechody medzi obrazovkami, tak aj ?al?ie podrobnosti. V?etko to navy?e istí aplikácia Motívy, ktorá doká?e zmeni? vzh?ad vä??iny systémových aplikácií.

Notifika?ná li?ta je rozdelená na dve ?asti, pri?om na jednej sa zobrazujú hodiny a notifikácie z aplikácií a druhá obsahuje mno?stvo prepína?ov, ktorých pozície si je samozrejme mo?né aj zmeni?. Jedným z nich je aj takzvané „Plávajúce tla?idlo“, ktoré sa zobrazí pri okraji displeja a zobrazuje sa neustále cez v?etky aplikácie. Jeho stla?ením sa zobrazia tla?idlá ako spä?, domov, multitasking, zamknú? obrazovku a vy?isti? pamä? RAM. Tla?idlo by bolo aj celkom pou?ite?né, keby sme si na ?om mohli zmeni? skratky ?i priradi? vlastné aplikácie.

Ur?ite ke? si vä??ina z nás chce skontrolova?, ako vyzerá, tak siahne po prednom fotoaparáte. Huawei v?ak myslel aj na tieto prípady a smartfón vybavil aj zrkadlom. To samozrejme vyu?íva predný fotoaparát, no disponuje skôr funkciami zrkadla. Medzi jeho funkcie patrí mo?nos? meni? jas, pribli?ova? a odda?ova?, meni? rám okolo zrkadla a zrkadlo sa dokonca po ur?itom ?ase aj zarosí a bu? ho budete musie? utrie? prstami, alebo jednoduchými fúknutím. Dlhým podr?aním ho mô?ete aj prasknú? a jednoduchým ?uknutím sa odfoti?. Zaujala ma aj aplikácia Lupa. ?al?ou a zárove? u?ito?nej?ou aplikáciou je Správca telefónu. Ten pomô?e nielen so zrýchlením telefónu a vy?istením úlo?iska, ale napríklad aj so správou energie a prenosu dát. ?al?ími predin?talovanými aplikáciami sú HiCare (akási príru?ka k smartfónu), Honor Club (po jej spustení som bol odkázaný na neexistujúcu stránku) a VMALL, ktorý ale v na?ej krajine nie je dostupný. Niektoré z nich je na??astie mo?né odin?talova?. Systém vyniká aj perfektnou funk?nos?ou, nako?ko som sa v ?om nestretol so ?iadnou chybou ?i pádom aplikácie.

Sníma? odtla?kov prstov

Medzi ?tandardné vybavenie smartfónov strednej triedy sa u? za?ína radi? aj sníma? odtla?kov prstov. Ten nechýba ani v Honore 5X, pri?om je umiestnený tradi?ne pod zadným fotoaparátom. Odomknutie smartfónu prebehne najneskôr do dvoch sekúnd, no vo vä??ine prípadov aj do jednej. Nevyhnete sa ani ob?asnému zlyhaniu rozpoznávania a sníma? odtla?ok rozpozná a? po opätovnom prilo?ení prsta. Problémy nastávajú hlavne pri chýbajúcej ?asti odtla?ku, teda ke? prstom neprekryjete celý sníma?. Výhodou je mo?nos? registrácie a? piatich rôznych odtla?kov, a tak mô?ete napríklad umo?ni? prístup do smartfónu ?al?ím osobám.

Výdr? batérie

Primeraná kapacite

Kovové telo v sebe ukrýva aj priemernú 3 000 mAh batériu star?ej technológie Li-Ion. Vzh?adom na kapacitu batérie podáva smartfón takú výdr?, akú by sme mohli od batérie o?akáva?. Pri náro?nom dni, ktorý zah??al fotenie, nahrávanie videí, chatovanie, vyu?ívanie sociálnych sietí, hranie hier, pou?ívanie 4G a Wi-Fi pripojenia mi smartfón na konci d?a hlásil 19% zostávajúcej kapacity. Nemusíte sa teda bá?, ?e by sa vám smartfón uprostred d?a vybil.

Pri akoko?vek náro?nom pou?ívaní smartfón teda v?dy vydr?í aspo? jeden de?. Ka?dopádne, kto z nás by pri kapacite 19% nedal smartfón na noc na nabíja?ku? Osobne som sa nad jeden de? nikdy nedostal, ale myslím si, ?e pri miernej?om pou?ívaní (hlavne menej ?asto zapnutom displeji) by sa dala výdr? potiahnu? na jeden a pol d?a a pri e?te miernej?om (hovory, sociálne siete, Wi-Fi) aj na dva dni. Ak by sa vám predsa len z nejakého dôvodu smartfón vybíjal rýchlej?ie, tak Honor 5X v sebe samozrejme ukrýva aj zopár ?etriacich re?imov. Jeden z nich len vyvá?i výkon procesoru a vyu?ívanie siete a druhý u? na to ide radikálnej?ie. Obrazovka sa sfarbí do tmavej farby a poskytne prístup len k základným funkciám telefónu.

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf


Fotoaparát

Takmer dokonalý

Smartfón je vybavený sníma?om od Sony s ?asto pou?ívaným 13 MPx rozlí?ením a clonou f/2.0. Pri zhor?ených svetelných podmienkach pomáha aj LED blesk, ktorý sa mi na prvý poh?ad zdal ako duálny. Mô?e za to pravdepodobne vä??í výrez okolo neho, no pri detailnej?om poh?ade mi bolo jasné, ?e je to len oby?ajný „neduálny“ LED blesk. Kvalita fotiek ma celkom prekvapila. Podanie farieb je verné, pote?ila by v?ak lep?ia ostros?.

Rozsiahlu galériu fotografií z Honoru 5X nájdete v plnej kvalite na tomto odkaze


S?ubne vyzeralo aj video. To smartfón doká?e natá?a? v kvalite FullHD pri 30 snímkoch za sekundu. Prvý dojem z videa bol skvelý, a? kým som si ho nezapol so zvukom. Zvuk bol toti? v niektorých prípadoch oneskorený. Takáto situácia ale nastáva iba v prípade, ?e video pozastavujete. Za normálnych okolností je video celkom kvalitné a plynulé. Hanbi? sa nemusí ani aplikácia fotoaparátu, ktorá je vybavená mno?stvom funkcií a re?imov. Nechýbajú rôzne re?imy skrá?lenia, HDR, Panoráma, Zaostrenie na v?etko, Najlep?ia fotografia, Vodotla? ?i zvuková poznámka. V prípade videa je to spomalené a zrýchlené, no kvalitou ve?mi pou?ite?né nie sú. Spomalené video navy?e po prenesení do PC vôbec spomalené nebolo. Prehra? sa tak dá iba v konkrétnom smartfóne.

Multimédiá

Mali potenciál

U? pri prvom poh?ade na samotný smartfón si hne? v?imneme dvojicu mrie?ok na spodku smartfónu. Ur?ite by si ka?dý z nás kládol otázku: „Stereo reproduktor?“. Túto otázku som si samozrejme polo?il aj ja, a tak som sa to rozhodol ihne? preskúma?. Stereo reproduktory toti? nie sú ?asto vídané ani u smartfónov vy??ej triedy, nie to e?te strednej. Prekvapenie sa bohu?ia? nekonalo a zvuk vychádzal iba z jedného, konkrétne pravého. V tej druhej sa skrýva mikrofón. Kvalitu samotného reproduktoru by som zaradil niekde medzi priemer a? podpriemer. Pri ni??ej a? strednej úrovni hlasitosti sa e?te zvuk dal znies?, no pri vy??ích úrovniach mi zvuk doslova „trhal u?i“. Minimálna úrove? hlasitosti je navy?e na ve?mi zlej úrovni. Dokonca a? tak, ?e by som ju skôr pova?oval za strednú. Mo?nou záchranou pre reproduktor by mohol by? ekvalizér, no ten som vo smartfóne nikde nena?iel.

Screenshot_2016-03-06-21-45-46

Na prehrávanie videí je v?ak smartfón pripravený celkom dobre. Nechýba mo?nos? minimalizovania videa, ?i nastavenia rýchlosti prehrávania. Vo smartfóne som spo?iatku videl ve?ký multimediálny potenciál, no pri lep?om preskúmaní reproduktoru tieto o?akávania opadli. Ak v?ak máte v pláne pou?íva? slúchadlá alebo hlavný reproduktor vyu?íva? len príle?itostne, Honor 5X vás ur?ite nijako nesklame. Z multimediálnych aplikácií si vás získa aplikácia hudby, ktorá ma zaujala hlavne svojím dizajnom.

Konektivita

Chýbajú len detaily

Ke??e Huawei / Honor nepatrí medzi výrobcov, ktorým vä??inu zisku tvorí ?ína, nezabúda ani na európskych spotrebite?ov. Smartfón je preto vybavený v?etkými európskymi, teda aj slovenskými LTE pásmami, a tak nebudete ma? problém s pripojením u ?iadneho slovenského operátora. Osobne som v smartfóne pou?íval dve SIM karty, z toho jednu od 4ky, ktorá samozrejme fungovala v 4G, a pre druhú od Orangeu ostalo u? len 2G. Wi-Fi 802.11 b/g/n sa tu bohu?ia? nachádza bez podpory 5 GHz. Nesmieme zabudnú? ani na Bluetooth vo verzii 4.1 a GPS s AGPS a GLONASS. Fix prebehne za pár sekúnd, pri?om presnos? je na úrovni troch metrov. V perfektnej konektivite nesmie chýba? NFC, to si v?ak v smartfóne nena?lo miesto.

Záver

Honor 5X: Kov a elegancia v strednej triede

Honor 5X ur?ite ka?dému padne do oka najmä v?aka svojmu dizajnu. Hliníkové telo je ve?mi pekne spracované a kon?trukcia je pevná. Smartfón ur?ite neskalme svojím displejom, no nenájde si miesto u odporcov vä??ích uhloprie?ok. Po výkonovej stránke bude smartfón bohato posta?ova? menej a? stredne náro?ným pou?ívate?om. Tým náro?nej?ím by som odporu?il siahnu? po nie?om výkonnej?om. Pre be?né fotografovanie je k dispozícii 13 MPx sníma?, ktorý sa za svoje výtvory nemusí hanbi?. V?etko dop??a priemerná multimediálna výbava a konektivita.

recenzia-honor-5x-16
Trochu v?ak zarazí cena zariadenia, ktorá sa na Slovensku pohybuje okolo 235 ? za verziu s 2 GB RAM. Za tú cenu je u? k dispozícii napríklad Xiaomi Redmi Note 3 Pro, ktorý oproti Honoru 5X ponúka výkonnej?í Snapdragon 650 a 3 GB RAM. Ak by sme v?ak v ?íne h?adali smartfón s rovnakým procesorom, narazíme aj na Xiaomi Mi4i, ktorého cena sa pohybuje na rovnakej úrovni, no mno?stvo ?udí pote?í men?ím 5-palcovým displejom. Ak predsa len patríte medzi tých menej a? stredne náro?ných pou?ívate?ov a nie je vám jedno, ako vá? smartfón vyzerá, v tom prípade vás Honor 5X ur?ite nesklame.

recenzia-honor-5x-17

Kúpi? Honor 5X za 235 ?

+Plusy -Mínusy
+Podarený dizajn a kvalitná celokovová kon?trukcia -Pote?ilo by pou?itie výkonnej?ieho procesoru
+Bohato posta?ujúci displej -Priemerná a? podpriemerná kvalita reproduktora
+Mo?nos? pou?íva? dve SIM karty spolu s SD kartou -Zi?la by sa lep?ia batéria
+Plná podpora LTE -Smartfón sa vyrába iba so 16 GB úlo?iskom

Graf ceny produktu Honor 5X 16GB poskytuje server Heureka.sk
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.