Ke? Xiaomi minulý rok predstavilo model Mi MIX, ktorý ponúkal takmer bezrámikový displej, spôsobilo tým men?iu revolúciu. ?oraz viac a viac výrobcov sa tak uchýlilo týmto smerom, no je to vôbec dobré ? Naozaj tu chceme smartfón, ktorý nebude ma? ?iadne rámiky okolo displeja? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?i u? je to LG, Samsung, alebo HTC, v?etci majú vlajkové lode, ktoré sa pý?ia tým, aké tenké rámiky ponúkajú. Dlh?ie sa ?u?ká, ?e podobnou cestou sa vydá aj Apple s iPhonom 8. Ak opomenieme veci, ktoré trápia pou?ívate?ov, ako napríklad výdr? batérie a zameriame sa len na displeje, naozaj tu chceme ma? displeje bez rámikov?

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

V sú?asnosti neexistuje smartfón, ktorý by mal celú prednú stranu pokrytú len displejom. Technicky to mo?né je, no cena je príli? vysoká. A to, ?e má telefón ve?mi tenké rámy, neznamená, ?e ich nemá vôbec. Najbli??ie sú k tomu momentálne Samsung Galaxy S8/S8+, ktoré majú rámiky len na vrchnej a spodnej strane.

Rám?eky potrebujeme

Ak sa pozrie? na prednú stranu svojho smartfónu, ?o vidí? ? Prinajmen?om reproduktor, prednú kameru a mo?no aj domovské tla?idlo. Kde by sa to v?etko zmestilo, ak by tam tie rám?eky neboli? Dlh?ie sa hovorí, ?e domovské tla?idlo bude sú?as?ou displeja, av?ak ?o ostatné veci? Senzor priblí?enia, okolitého svetla, LED dióda – v?etky tieto veci vy?adujú, aby tam ten rámik bol. V opa?nom prípade by museli by? priamo na displeji, a to u? nevyzerá dobre a takýto displej stráca zmysel.

Nenechaj si ujs?
Apple sa sna?il vyrobi? iPhone zo ?peciálneho materiálu, no nepodarilo sa mu to. Essential Phone to dokázal

zdroj fotografie: Essential Phone

Neposlednou výhodou rám?ekov je aj ich odolnos?. Je nespochybnite?né, ?e ove?a ú?innej?ie chránia displej. Sta?í sa pozrie? na zopár testov odolnosti. Napríklad taká Xperia XZ Premium by v priamom súboji vydr?ala omnoho viac ako napríklad Xiaomi Mi MIX ?i Galaxy S8. Týmto by sme v?ak nechceli nadáva? na snahu výrobcov, ktorá je rozhodne krokom vpred.

Je skuto?ne ú?asné sledova? vývoj technológií doslova ka?dý de?. Bohu?ia?, stále tu je mnoho preká?ok, kvôli ktorým sa úplne bezrámikového telefónu, pri ktorom nebudeme ukrátený o nejaký kus hardvéru, tak skoro nedo?káme.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
17%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak