Niektorí výrobcovia smartfónov sa sna?ia hor?iu výdr? batérií kompenzova? aspo? rýchlym nabíjaním. Pokia? je v zariadení pou?itý ?ipset od Qualcommu, s ve?kou pravdepodobnos?ou disponuje aj známou technológiou Quick Charge.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Naposledy, teda pred ?iestimi mesiacmi bola predstavená verzia Quick Charge 4. Nový ?tandard nesie ozna?enie 4+ a disponuje jednou podstatnou výhodou. Narozdiel od predo?lých verzií, táto nevy?aduje nový ?ipset. Výrobcovia smartfónov ju tak mô?u prida? aj do sú?asných zariadení s Quick Charge 4. Prvým je takzvané ?Duálne Nabíjanie?. Aj ke? je táto technológia dostupná aj v star?ích verziách Quick Charge, výrobca tvrdí, ?e teraz je e?te výkonnej?ia.

qualcommzdroj fotografie: Qualcomm

Druhé po?adované vylep?enie je ?Inteligentné vyva?ovanie tepla?. Jeho úlohou je riadi? prúd tak, aby zariadenie ostalo po?as nabíjania ?o najchladnej?ie. Tretia novinka sa týka ?Pokro?ilých bezpe?nostných funkcií? na monitorovanie teploty smartfónu a konektora, aby sa predi?lo prehriatiu ?i po?kodeniu skratom. Qualcomm tvrdí, ?e zariadenia s touto technológiou sa mô?u nabi? o 15 % rýchlej?ie a o 30 % efektívnej?ie ako s technológiou Quick Charge 4. Je to výhoda najmä vtedy, ke? pou?ívate? svoje zariadenie nabíja z power banky.

Nenechaj si ujs?
Snapdragon 630 a 660 pre lacné smartfóny priná?ajú doposia? nevídaný výkon, ale aj famóznu výdr? batérie!

zdroj fotografie: Nubia

Av?ak tieto vylep?enia pou?ívatelia nedostanú oby?ajnou softvérovou aktualizáciou, nako?ko sú po?adované najmä hardvérové vylep?enia. Zatia? je ale potvrdené, ?e s Quick Charge 4+ príde nová Nubia Z17. Od nej sa taktie? o?akáva procesor Snapdragon 835 a relatívne slu?ná 3200 mAh batéria.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.