banner-redmi-proQualcomm je známy hlavne v?aka výrobe procesorov Snapdragon, ktoré sa nachádzajú vo vä??ine vlajkových lodí výrobcov smartfónov. Okrem toho v?ak spolo?nos? vyvíja napríklad aj vývojové kity alebo modemy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Americká spolo?nos? Qualcomm predstavila nový modem Snapdragon X50. Jedná sa o prvý komer?ný modem navrhnutý pre budúce generácie smartfónov, ktoré budú disponova? 5G mobilným pripojením. Ur?ený je v?ak aj pre operátorov, ktorým by mal pomôc? pri testovaní ich 5G sietí. Snapdragon X50 operuje vo frekven?nom pásme 28 GHz, ktoré je pou?ívané pre testovanie spolo?nos?ami Nokia a U.S. Cellular. Nový modem doká?e prená?a? dáta teoretickou rýchlos?ou a? 5 Gb/s. Túto rýchlos? dosahuje pomocou MIMO antén (Multiple-Input Multiple-Output).

Výrobcovia, ktorí do svojich smartfónov osadia Snapdragon X50, budú pripravení na budúcu generáciu mobilných sietí. Modem mô?e by? tie? skombinovaný so Snapdragon ?ipsetmi, ktoré u? majú integrovaný gigabitový LTE modem. X50-tka pracuje v multi-re?ime 4G/5G. Snapdragon X50 bude dostupný pre testovacie ú?ely behom druhej polovice budúceho roka. V prvých smartfónoch by sme ho mohli vidie? v prvej polovici 2018.

qualcomm-x50-5g-modem-foto

Výkonný viceprezident spolo?nosti Qualcomm, Cristiano Amon, na adresu nového modemu dodal ,,Snapdragon X50 5G modem ohlasuje príchod 5G ako pre operátorov, tak pre výrobcov, ktorí sa dostávajú do fázy testovania. S na?ou dlhou históriou vedenia LTE a WiFi pripojení sme radi, ?e mô?eme prinies? produkt, ktorý pomô?e zohra? k?ú?ovú rolu k prínosu 5G zariadení a sietí. Toto ukazuje, ?e o 5G len nerozprávame, ale sa v tejto oblasti skuto?ne aktívne anga?ujeme“

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.