banner-zuk-z2-pro-2Pokrok v oblasti pamä­?o­vých kariet ide vpred naozaj mí?o­vými krokmi. Pred 16 rokmi pred­sta­vila firma San­Disk svoju prvú 64 MB pamä?ovú kartu. Pokrok v oblasti pamä­?o­vých kariet ide vpred naozaj mí?o­vými krokmi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

A do?­kali sme sa prvej 1 TB pamä­?o­vej SDXC karty. Tú San­Disk pred­sta­vili na ve?­trhu v nemec­kom meste Cologne. Spo­lo?­nos? tvrdí, ?e vzh?a­dom na rast kva­lity video­nah­rá­vok a nových tech­no­ló­gií, ako je naprí­klad vir­tu­álna rea­lita alebo 360° video, je tak ve?ká karta potrebná viac, ne? kedy­ko?­vek pred­tým.

SanDisk Extreme Pro SDXC 512GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

extreme-pro-1tb_right-angle_lr-100683375-large-0

Aktu­álne je ale 1 TB SDXC karta len pro­to­typ a presný dátum pre­daja ani cenu spo­lo?­nos? zatia? neo­zná­mila. 1000 GB je ale ú?asná kapa­cita, ktorá sa poda­rila naj­vä?­?iemu výrob­covi pamä­?o­vých kariet vtes­na? do tak malého pries­toru.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]