banner-zuk-z2-pro-2Pokrok v oblasti pamä­ťo­vých kariet ide vpred naozaj míľo­vými krokmi. Pred 16 rokmi pred­sta­vila firma San­Disk svoju prvú 64 MB pamäťovú kartu. Pokrok v oblasti pamä­ťo­vých kariet ide vpred naozaj míľo­vými krokmi. 

A doč­kali sme sa prvej 1 TB pamä­ťo­vej SDXC karty. Tú San­Disk pred­sta­vili na veľ­trhu v nemec­kom meste Cologne. Spo­loč­nosť tvrdí, že vzhľa­dom na rast kva­lity video­nah­rá­vok a nových tech­no­ló­gií, ako je naprí­klad vir­tu­álna rea­lita alebo 360° video, je tak veľká karta potrebná viac, než kedy­koľ­vek pred­tým.

SanDisk Extreme Pro SDXC 512GB môžete kúpiť v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovnať ceny >>

extreme-pro-1tb_right-angle_lr-100683375-large-0

Aktu­álne je ale 1 TB SDXC karta len pro­to­typ a presný dátum pre­daja ani cenu spo­loč­nosť zatiaľ neo­zná­mila. 1000 GB je ale úžasná kapa­cita, ktorá sa poda­rila naj­väč­šiemu výrob­covi pamä­ťo­vých kariet vtes­nať do tak malého pries­toru.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP