Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Tie si bez online pripojenia nevedia predstaviť svoj deň. Internet sa už od útleho detstva stáva ich primárnym zdrojom informácií, ale aj hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi.

Nadácia Orange vo svojom grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.

Informácie o technológiách

„Ak rodičia či pedagógovia nemajú základné znalosti s počítačom, tak sa s deťmi nemôžu rozprávať o tom, aké nástrahy ich na internete čakajú. Ak deti majú viac vedomostí o technológiách, potom je tam riziko, že rodičia alebo pedagógovia ich nevedia odkontrolovať, nevedia určiť, čo robia ich deti, a teda vhodne reagovať na vzniknuté situácie a problémy. Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali, ale aj my dospelí sa musíme snažiť držať krok s deťmi,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť a zároveň učiteľka na ZŠ Nika Klimová.

Grantový program je vhodný pre všetky školy a učiteľov, ktorí chcú svoje vyučovanie posunúť na vyššiu úroveň a majú záujem odovzdať svojim študentom informácie o technológiách pútavým a inovatívnym spôsobom. „Často sa stáva, že učiteľ má nápad, ako svoje vyučovanie vylepšiť, chce dať svojim žiakom to najlepšie, ale chýbajú mu financie. Nadácii záleží na tom, aby boli projekty efektívne, edukatívne a aby žiakov naučili čo najviac. Preto sa program zaoberá najmä zodpovedným využívaním technológií a bezpečným internetom,“ upozorňuje Klimová.

Šiesty ročník

Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po šiesty raz príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Školy a mimovládne organizácie sa môžu zamerať na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania, rozvoja informačného myslenia či mediálnej výchovy.

Jedným z hlavných cieľov je, aby sa mladí ľudia, študenti a žiaci po boku svojich učiteľov a mentorov naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií vo svojom živote. Do programu e-Školy pre budúcnosť sa svojimi projektami môžu zapojiť aktívni pedagógovia ako aj mimovládne organizácie.

Medzi najzaujímavejšie projekty bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 50.000 eur. Projekty je potrebné prihlásiť do 9. októbra 2019 v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky grantu. Víťazi grantu budú zverejnení koncom októbra tohto roka a aktivity budú následne realizované od novembra do polovice júna 2020.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom