Lietanie s dronmi už nie je také jednoduché ako v minulosti, teda najmä z pohľadu legislatívy. Európska únia totiž už pred rokom avizovala nové zmeny, ktoré budú strpčovať majiteľom týchto bezpilotných lietadiel ich používanie. Upravené podmienky pre drony a ich majiteľov budú platné aj na Slovensku. Hoci malo vykonávacie nariadenie začať platiť už začiatkom júla, situácia s koronavírusom jeho účinnosť posunula.

Aktualizácia 1.1.2021

Článok bol opätovne zaradený do vydania kvôli začiatku platnosti novej legislatívy Európskej únie. Avizované pravidlá nadobúdajú dnešným dňom platnosť. Majitelia dronov a prevádzkovatelia sú tak od dnešného dňa povinní spĺňať nové požiadavky, ktorým sme sa venovali v pôvodnej verzii článku. Redakcia FonTech.sk však ešte v decembri 2020 upozornila na problém, ktorý sa týka Slovenska.

Naša krajina totiž novú legislatívu EÚ nespĺňa, majitelia dronov a prevádzkovatelia sa u nás nemajú kde zaregistrovať. Doteraz nebol vytvorený registračný portál, ktorý by to umožňoval. Susedné Česko však registráciu už spustilo. Problémom tak bude, pokiaľ sa pilot dronu s trvalým pobytom na Slovensku rozhodne lietať v zahraničných krajinách únie. V takom prípade bude lietať načierno, nakoľko nebude zaregistrovaný v spomínanom systéme.

V našej krajine mu ale pokuta a porušenie podmienok nehrozí, systém pre registráciu u nás nefunguje a podľa našich informácií nebude dostupný ani v blízkej dobe. Bližšie informácie o situácii sme koncom roka 2020 opätovne preverovali u Dopravného úradu, ktorý však na naše otázky neodpovedal.

Aktualizácia 4.12.2020

Článok bol doplnený o nové zistenia redakcie FonTech.sk v súvislosti s registráciou dronov na Slovensku po začatí platnosti nových pravidiel a legislatívy EÚ.

Pôvodný článok z júna 2020

Bezpilotné lietadlá, alebo tiež drony, sa stali v uplynulých rokoch populárnou „hračkou“ pre mnohých ľudí, ktorí ich môžu využívať pri voľnočasových aktivitách, zaznamenávaní záberov alebo pri lietaní vo voľnom priestranstve.

Kým ešte prednedávnom nebolo potrebné zaoberať sa registráciou a ďalšími nariadeniami súvisiacimi s prevádzkou dronov, nové pravidlá EÚ tieto zvyky zásadne zmenia. Pripravili sme preto detailný prehľad toho, na čo by sa mali majitelia dronov pripraviť.

Pixabay

V prvom rade treba zdôrazniť zmenu v účinnosti európskej legislatívy, ktorá tieto úpravy prinesie. Pôvodne mala platiť už od 1.júla 2020, no pre koronakrízu sa dátum oficiálne posunul o celých 6 mesiacov.

Nové pravidlá tak budú v platnosti od 1. januára 2021 a budú sa vzťahovať na všetky členské štáty EÚ, vrátane Slovenska. Každá krajina v únii pritom musí určiť zodpovedný orgán alebo viacero subjektov, ktoré budú na dodržiavanie a realizáciu nových nariadení dohliadať a presadzovať ich.

Čo všetko nové nariadenia prinesú?

Po nadobudnutí účinnosti začiatkom budúceho roka budú majitelia všetkých dronov s bližšie špecifikovanou hmotnosťou alebo výbavou musieť absolvovať registračný proces, v ktorom dron evidujú v príslušnom registri.

JumpStory

Vyžadovať sa budú najmä informácie o sériovom čísle dronu, meno výrobcu a model zariadenia, no taktiež osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorú bude dron registrovaný. Navyše, drony budú rozdelené do jednotlivých kategórií podľa prevádzky. V prípade jednej skupiny bude musieť používateľ dronu prejsť odborným školením a získať licenciu.

Doplnené:

Český Úrad pre civilné letectvo v súvislosti s legislatívou EÚ už spustil na svojom webe registračný formulár pre majiteľov dronov, ktorí sa môžu registrovať a absolvovať online test pre pilotov bezpilotných lietadiel.

Podľa zistení redakcie FonTech.sk takýto register na Slovensku doteraz nevznikol a nebude pripravený ani v blízkej budúcnosti kvôli chýbajúcim financiám a laxnému prístupu kompetentných orgánov.

Slovensko tak nebude v tomto smere spĺňať požiadavky legislatívy EÚ, ktorá nadobúda platnosť už 1. januára 2021. Tieto informácie potvrdil našej redakcii nemenovaný dôveryhodný zdroj z prostredia Dopravného úradu.

Ktoré drony bude potrebné registrovať od 1.1.2021?

Registrácia bude povinná pre všetky drony, ktoré:

 • Majú hmotnosť vyššiu ako 250 g
 • Pri náraze dokážu odovzdať energiu 80 J a viac
 • Majú hmotnosť nižšiu ako 250 g a sú vybavené kamerovým systémom

Registrácia nebude povinná pre drony, ktoré sú podľa smernice EÚ 2009/48/ES definované ako hračky. Registrovať drony bude potrebné v jednotnom registri, kde bude mať kompetentný orgán prehľad o všetkých údajoch, registrovaných dronoch a osobách.

Každý majiteľ dronu potom po registrácii získa unikátne 12-miestne identifikačné číslo, ktorým musí svoj dron označiť.

Do akých kategórií budú po novom spadať drony?

Nové nariadenie EÚ prinesie rozdelenie dronov do 3 hlavných kategórií, ktoré sú definované podľa prevádzky. Každý dron spadajúci do týchto hlavných kategórií bude musieť byť označený registračným číslo.

Drony budú rozdelené do týchto kategórií:

 • Otvorená kategória:
  • Maximálna vzletová hmotnosť dronu do 25 kg
  • Dron nesmie lietať nad skupinou ľudí (zabezpečí pilot)
  • Dron nesmie prenášať alebo zhadzovať predmety
  • Dron môže lietať do výšky najviac 120 m od najbližšieho zemského bodu na povrchu
  • Pri letoch v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška môže zvýšiť o 15 metrov nad výšku prekážky
  • Pilot absolvuje online kurz
 • Osobitná kategória:
  • Patria sem drony, ktoré prekračujú limity otvorenej kategórie
  • Pilot musí mať prevádzkové povolenie vydané príslušným orgánom
  • Prevádzkovateľ vykoná posúdenie rizika, ktoré následne zhodnotí orgán
  • Prevádzkové povolenie alebo vyhlásenie o riziku sa nevyžaduje v prípade:
   • Prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia LUC (osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS – bezpilotný letecký systém)
   • Prevádzok vykonávaných v rámci klubov a združení leteckých modelárov
 • Osvedčená kategória:
  • Ide o drony, ktoré sú využívané pre komerčné účely, pilot s nimi lieta nad skupinami ľudí alebo drony na prepravu osôb, predmetov a nebezpečného tovaru
  • Pilot potrebuje na prevádzku príslušné osvedčenie a absolvovať potrebný kurz

Hoci momentálne nie sú v praxi využívané drony na prepravu osôb, EÚ myslí na definíciu tejto kategórie UAS do budúcnosti, preto je v nových nariadeniach zahrnuté aj prepravovanie osôb. Takéto drony však budú môcť pilotovať len vyškolení piloti s potrebným osvedčením.

Kto môže lietať s dronmi?

Najnižšia veková hranica pre lietanie s dronmi je 16 rokov pre „otvorenú“ a „osobitnú“ kategóriu. Členské štáty EÚ však môžu vekovú hranicu znížiť najviac o 4 roky v „otvorenej kategórii“ alebo najviac o 2 roky v „osobitnej kategórii“.

Ilustračný obrázok/Pexels

Piloti v zníženej vekovej kategórii potom môžu s dronmi lietať len na území členského štátu, ktorý túto nižšiu vekovú hranicu schválil.

Minimálny vek na pilotovanie dronov sa nevyžaduje, ak je dron vnímaný podľa spomínanej smernice EÚ ako hračka alebo sa jedná o súkromne vyrobený dron s hmotnosťou nižšou ako 250 g.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP