Platobné služby v Európe prechádzajú veľkou zmenou. Od roku 2018 spadajú pod novú smernicu, ktorá prináša veľké zmeny v spôsobe online platieb a ich verifikácii. Novinky sa začali uplatňovať aj v bankách na Slovensku. Po novom už nebudú ľudia overovať online platby SMS kódom, na tento účel je potrebná aplikácia, internet banking, prípadne čítačka kariet. Ako sa teda zmenia nákupy v e-shopoch?

Nová smernica PSD2 predstavuje v oblasti platobných služieb zásadnú zmenu, ktorý významným spôsobom ovplyvní internetové platby, ich bezpečnosť, rýchlosť, dostupnosť a v neposlednom rade budú aj jednoduchšie. So zmenami už začali aj banky na Slovensku, medzi inými tiež Tatra banka, ktorá o zmenách informovala koncom pracovného týždňa.

Online platby prechádzajú veľkou zmenou

Zavádzanie tzv. „silného overovania pri nákupoch na internete“ teda umožní bezpečnejšie a pohodlnejšie overovanie online platieb. Cieľom smernice PSD2 zlepšiť ochranu spotrebiteľa, regulovať poskytovanie služieb FinTech firmami a urýchliť verifikáciu transakcií. Všetky detailné zmeny a novinky zahrnuté v novej smernici PSD2 zverejnila NBS v tomto dokumente.

Pri zavádzaní novej smernice sú využívané aj tretie strany, ktoré s potrebnou licenciou od NBS na Slovensku umožňujú napríklad zjednotenie informácií o všetkých účtoch klienta na jednom mieste a jednoduchšie vykonávanie prevodov. Takúto licenciu je potrebné získať od národnej autority (NBS na Slovensku), pričom banky ju dostali automaticky.

S novou smernicou prichádza napríklad aj zníženie spoluúčasti/zodpovednosti pri neautorizovaných platbách napríklad po odcudzení kreditnej karty, kedy môže platiteľ znášať straty do maximálnej výšky 50 € (pôvodne 100 €). Aké najväčšie zmeny pocíti pri platbách bežný klient banky?

V prvom rade už nebude musieť overovať platby kartou na internete SMS kódom ako doteraz. Po novom bude na tento účel slúžiť push notifikácia z mobilnej aplikácie, ktorá platiteľa priamo navedie na autorizovanie platby, ktorú overí napríklad prednastaveným PIN kódom, heslom, biometrickým overením (tvárou, odtlačkom prsta) alebo tokenom, a následne je platba procesovaná.

Pokiaľ klient nevyužíva mobilnú aplikáciu, pre verifikáciu online platieb môže využiť internet banking, v ktorom môže online platbu potvrdiť, prípadne využije pre potvrdenie/zamietnutie platby overenie čítačkou kariet.

SMSky s overovacím kódom už neprichádzajú

Vyššie spomenuté zmeny však môžu mať pri prechode dopad na fungovanie online platieb. Silné overovanie pri nákupoch na internete zavádza aj Tatra banka. Aktuálne sa však objavujú informácie o tom, že pri online platbách z karty tejto banky dochádza k spracovaniu transakcie aj bez dodatočného overenia prostredníctvom aplikácie.

Nie je vylúčené, že problémy s overovaním a online platbami môžu pri zavádzaní zmien postihnúť aj ďalšie banky. Slováci tak môžu byť v týchto dňoch prekvapení pri online platbách, pokiaľ im nepríde overovacia SMS správa s kódom ako doteraz.

Táto zmena je však súčasťou práve vyššie spomínaného prechodu a uplatnenia novej smernice, ktorý ale môže mať dopad na aktuálne fungovanie a spracovanie internetových platieb.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom