Externé batérie za?ili nepochybne najvä??í rozmach v?aka príchodu smartfónov. Tie toti?to dlho na jedno nabitie nevydr?ia a pri aktívnom vyu?ívaní alebo cestovaní na miesta bez elektrickej siete sú práve powerbanky jedinou vhodnou záchranou. Pravdou v?ak je, ?e nám tieto zariadenia doká?u pomôc? nanajvý? na pár dní.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pribli?ne po dvoch nabíjacích cykloch toti? priemerná powerbanka stratí svoju energiu a následne tak, chtiac nechtiac, zanechá elektroniku od nej závislú na pospas osudu. Spolo?nos? Orico v?ak pri?la s dlhodobej?ím rie?ením, ktoré je in?pirované práve ?ahko prenosnými externými batériami. Ide v podstate o dve nové klasické powerbanky, ktoré sú v?ak vä??ie, ne? si zvyknutý. Omnoho vä??ie. Hoci nám samotný výrobca neodhalil ich presné rozmery, z prilo?ených snímok mô?e? jednoducho vy?íta?, o akej ve?kosti tu je re?. Takáto ve?kos? v?ak, na??astie, má aj svoje opodstatnenie. Kapacita lacnej?ej verzie externej batérie s názvom Orico Moups toti?to dosahuje 50 000 mAh, zatia? ?o tej drah?ej úctyhodných 100 000 mAh.


zdroj fotografie: Orico

Obe verzie obsahujú ?tvoricu klasických USB konektorov, ktoré mô?u by? naraz pou?ité pri napájaní ?tyroch rôznych gadgetov. Aby v?ak napájanie týchto gadgetov netrvalo pridlho, obe tie? podporujú technológiu Quick Charge 3.0 s maximálnym výstupom 18 W. V útrobách powerbaniek sa skrývajú batérie vyrábané spolo?nos?ami Samsung, Panasonic a LG. Tieto ?ikovné zariadenia sú okrem iného vybavené aj LED svetlami, ktoré v prípade potreby doká?u osvetli? ich najbli??ie okolie. Aby toho nebolo málo, okrem spomínaných USB konektorov ponúkajú e?te univerzálnu zásuvku o napätí 220 V.


zdroj fotografie: Orico

V?aka tejto zásuvke tak powerbanka Orico Moups doká?e aspo? na istý ?as nahradi? aj elektrické generátory. Stále v?ak zdie?a problém so svojimi men?ími súrodencami a ak jej jedného d?a dôjde ??ava, bude ju potrebné opä? dobi?. Jej dobitie v?ak mô?e? vyrie?i? aj v prírode, nako?ko spolo?nos? Orico k svojej powerbanke dodáva aj solárnu rýchlonabíja?ku s výkonom a? 36 W, ktorá je ur?ená práve pre tieto powerbanky. Ich najvä??ím kame?om úrazu tak mô?e by? zlo?ité prená?anie v spojení s vä??ími rozmermi a hmotnos?ou.


zdroj fotografie: Orico

Ak ?a zaujíma, ko?kokrát si s týmito masívnymi powerbankami dobije? tvoj smartfón, vedz, ?e by si v?aka nim pre?il nieko?ko tý?d?ov. 50-tisícová powerbanka dobije iPhone 13-krát, pri?om jej dvakrát vä??í súrodenec a? 26-krát! 13-palcový notebook men?ia z nich doká?e napája? nepretr?ite po dobu 8 hodín, 100 000 mAh verzia zasa a? 15 hodín. Základná 50 000 mAh verzia sa za?ne v ?íne predáva? za 1299 juanov, ?o je 172 ?. Verzia s dvojnásobnou kapacitou bude ?alej stá? 265 ? a spomínanú solárnu nabíja?ku si bude mo?né zakúpi? za 66 ?. Oficiálna dostupnos? týchto mon?tier mimo ?ínu zatia? oznámená nebola.


zdroj fotografie: Orico

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
38%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]