Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

V nedávnom článku sme predstavili zopár užitočných rád a tipov ako si nastaviť Windows 10, aby fungoval čo najlepšie.

No keďže človek je tvor večne nespokojný, aj preto tu pre teba máme ďalšiu sériu užitočných rád a nastavení, ktoré prídu vhod. Aj dnes pôjde takmer výlučne o nastavenia priamo v operačnom systéme Windows 10 bez dodatočných investícií.

Neprehliadni tiež 
8 menej známych trikov (nielen) vo Windowse, ktoré si vďaka jednoduchosti okamžite zamiluješ

1. Odstránenie starých softvérových distribúcií Windows 10

V prípade, že updaty operačného systému Windows 10 nefungujú správne, je potrebné ich vymazať z dočasného priečinku, kde sú uložené. Následne sa dá spustiť aktualizácia nanovo. Tieto dočasné súbory vymažeme nasledovným spôsobom.

Po stlačení klávesy Windows napíš príkaz run

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Následne do neho zadaj túto cestu C:\Windows\SoftwareDistribution\Download

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Pomocou klávesovej skratky CTRL + A označ všetky súbory v priečinku a pomocou DELETE ich zmaž.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Teraz je tvoj počítač pripravený na stiahnutie aktualizácií, ktoré by už mali prebehnúť bez akýchkoľvek problémov.

2. Skryté možnosti čistenia disku

Občas sa stane, že sa z nejakého dôvodu nebudeš môcť dostať do menu štandardného čistenia disku. Stačí stlačiť klávesu Windows a zadať príkaz run a vložiť príkaz cleanmgr /sageset:65535 /sagerun:65535

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Týmto spôsobom otvoríš menu a vyberieš položky, ktoré chceš odstrániť.

Samotné odstránenie súborov dosiahneš, keď do konzoly run zadáš %systemroot%\system32\cmd.exe /c Cleanmgr /sagerun:65535 a potvrdíš klávesou Enter. Samotné čistenie následne prebehne automaticky.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

3. Odstránenie bloatwaru pomocou skriptu

Občas sa stane, že reklamný sofvér alebo inak nazývaný ako bloatware, sa nedá odstrániť bežným odinštalovaním. Ukážeme spôsob, ako to dosiahnuť pomocou voľne dostupného power shell skriptu.

Dôležitá informácia: Pred spustením skriptu odporúčame urobiť zálohu, keďže ide o nenávratné odstránenie aplikácií.

Pravým tlačidlom myši klikni na ikonu Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky a následne na Windows Powershell (Admin):

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Do otvorenej konzoly vlož odkaz na skript, ktorým spustíš menu, kde vyber remove bloatware:

iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‚https://git.io/debloat‘))

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

V prípade, že si chceš manuálne vybrať aplikácie na odstránenie, môžeš ho modifikovať pomocou modify blacklist.

4. Vyčistenie prefetch

Prefetch je adresár operačného systému, kde si systém ukladá aplikácie, ktoré často používaš. Sám o sebe je tento proces veľmi užitočný, nakoľko priamo úmerne zrýchľuje ich spúšťanie. Problém však nastane, keď sa vyskytne neočakávaná chyba, prípadne pád programu či hry, ktorá prestane fungovať kvôli poškodeným súborom v adresári.

Odstránením týchto súborov umožníme systému, aby si vytvoril nové súbory. Získame zároveň aj trochu voľného miesta, lebo sú tu aj dáta pre programy, ktoré už pravdepodobne dávno nevyužívame.

Čistenie spustíme stlačením klávesy Windows a zadaním príkazu run a do otvorenej konzoly napíšeme prefetch. Následne proces potvrdíme.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

V otvorenom okne označíme klávesovou skratkou CTRL + A všetky súbory a pomocou klávesy DELETE ich odstránime.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

5. Odstránenie programov pri spustení pre všetkých používateľov

Ak máš v počítači viac účtov, môžeš nastaviť spustenie, či naopak stopnutie programov pri štarte pre všetkých používateľov naraz. V závislosti na ich počte pri spustení vieme výrazne zrýchliť štart PC.

Stlačením klávesy Windows a zadaním run spustíme konzolu, do ktorej zadáme shell:common startup

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Otvorí sa okno, kde sú odkazy na programy, ktoré sa spustia pri štarte všetkých používateľov.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Odstránením týchto odkazov im zabránime v opätovnom automatickom spustení pri ďalších štartoch počítača. V prípade, že by si chcel odstrániť programy pri štarte aktuálne prihláseného používateľa, zadaj príkaz shell:startup

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

6. Staré updaty nepotrebuješ

Aj keď máš nainštalované najnovšie updaty operačného systému Windows 10, neznamená to, že inštalačné balíčky starších a už nepotrebných updatov sú z tvojho počítača preč. Nie sú a zbytočne zaberajú miesto v adresári SxS.

Po stlačení klávesy Windows zadaj Disc Cleanup a potvrď enterom, čím otvoríš menu čistenia disku.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Potvrdením sa dostaneme do hlavného menu správy čistenia disku. Vyber položku Cleanup System Files a novo otvorené okno potvrď. Zvoľ, ktoré súbory chceš odstrániť, no túto akciu nepotvrdzuj a nechaj okno otvorené.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Ďalším krokom je spustenie samotného čistenia diskov, ktoré tentokrát uskutočníme pomocou príkazového riadku.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Do otvorenej konzoly zadaj príkaz Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup a potvrď Enterom.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Po ukončení čistenia ostáva už len zatvoriť okno správy čistenia disku kliknutím na tlačidlo OK a následným potvrdením, že chceš naozaj všetky vybrané súbory odstrániť.

7. Vymaž nepotrebné DNS záznamy

DNS je služba, ktorá slúži na premenu IP adries z numerickej hodnoty do zrozumiteľnej a ľahko zapamätateľnej podoby nám dobre známych webových adries.

Do pamäte DNS resolver sa ukladajú záznamy, ktoré následne využíva operačný systém Windows 10 a už sa na ne nepýta znovu, čím urýchľuje načítavanie webov.

Ak si ale robil nejaké zmeny v host súbore alebo si nie si istý, či je IP adresa pre dané doménové meno aktuálna, môžeš pamäť DNS resolver vyčistiť nasledovným spôsobom.

Stlač klávesu Windows,  napíš cmd  a potvrď Enterom.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Týmto otvoríš príkazový riadok, do ktorého zadaj ipconfig /flushdns a potvrď.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Ak sa chceš pozrieť, či niečo ostalo v pamäti DNS resolvera, môžeš si to overiť zadaním príkazu ipconfig/displaydns

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Po vyčistení pamäte DNS resolvera by sa problém s načítaním stránok mal vyriešiť okamžite.

8. Aj starý laptop môže poslúžiť

Tento tip na zlepšenie výkonu využiješ hlavne v prípade, že máš starší laptop. V tomto prípade ide o eliminovanie grafických efektov, ktoré zaťažujú systém a kradnú potrebné systémové prostriedky.

Pravým tlačidom myši klikni na ploche na ikonku Tento počítač a úplne poslednú možnosť Properties (Vlastnosti).

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Otvorí sa prehľad tvojho počítača a v ľavom hornom rohu klikni na možnosť Advanced system setting.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

V záložke Advanced vyber možnosť Performance a klikom na Settings sa dostaneme do menu, ktoré potrebujeme.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Vyber si možnosť Adjust the best performance, čím zakážeš prakticky všetky grafické efekty v operačnom systéme.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Tvoj operačný systém síce bude ochudobnený o grafické pozlátka, no získaš dodatočný výkon.

9. Málo pamäte RAM? Tu je riešenie

Ak je pamäť RAM zaplnená, operačný systém začne automaticky používať tzv. virtuálnu pamäť, ktorá je vytvorená na pevnom disku. To už samo o sebe naznačuje, že čítanie a ukladanie týchto dát je niekoľko násobne pomalšie ako pri využívaní RAM.

Na tomto mieste priamo nadviažeme na predchádzajúci bod. Aj v tomto prípade ide o nastavenie určené hlavne pre staršie a menej výkonné počítače. Manuálne preto určíme operačnému systému, koľko miesta na disku môže využívať ako virtuálnu pamäť.

Predchádzajúci bod spomíname aj preto, lebo do nastavenia virtuálnej pamäte sa dostaneme skrz rovnaké menu, ako sme nastavovali grafické efekty o bod vyššie. Tentokrát vyber záložku Advanced a pri možnosti Virtual memory klikni na Change:

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Možnosť automatického manažovania page file nechaj nezaškrtnutú a vyber Custom size, kde doplň hodnoty, aké sú uvedené na obrázku nižšie. Na záver to potvrď stlačením OK.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Uvedené hodnoty sa nám osvedčili ako optimálne, avšak samozrejme je tu priestor na osobitné skúšanie, čiže si pokojne tieto hodnoty zmeň.

10. Aj súbory sa môžu pokaziť

Je častým javom, že sa počítač občas spomalí a nevieš prísť na to, čo to spôsobuje. Nie je to konštantný jav a deje sa to len občas. Takéto správanie indikuje poškodené systémové súbory, ktoré je potrebné opraviť, prípadne nahradiť novými.

Ako prvé spustíme skenovanie systému stlačením klávesy Windows a zadaním príkazu cmd, ktorý spustíme ako správca, otvoríme konzolu.

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Skenovanie súborov vykonáme zadaním príkazu sfc /scannow, ktorý potvrdíme Enterom a počkáme na výsledok. V ideálnom prípade dostaneme takýto výstup:

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

V prípade, že sa objaví nejaká chyba, je potrebné spustiť opravu súborov pomocou príkazu DISM.exe /Online /cleanup-image /Restorehealth

Zobraziť celú galériu (29)
Ján Pillár / FonTech

Teraz by mali byť chybné súbory opravené, prípadne nahradené správnymi. Po reštarte počítača môžeš spustiť skenovanie diskov ešte raz, aby si sa uistil, že je všetko v poriadku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú